#30 DAYS OF CHRISTMAS 18 - diy advent calendar.


     Sobota ako každá iná a pritom tam výnimočná... Dnes je prvý decembrový deň. Vonku je krásne bielo, mráz štípe líčka... To pravé počasie, aké by malo v decembri byť a trvať celý mesiac! A keďže sa dnes začalo odpočítavanie do Vianoc, najlepšie je ho začať prvým "okienkom" v adventnom kalendári... Ja tohto roku ten klasický nemám. Rozhodla som sa vytvoriť si niečo jedinečné a podľa vlastných predstáv! A ako to dopadlo? Len čítajte ďalej!

     Vzala som si nádherný vianočný baliaci papier, vystrihla z neho malinké obdĺžničky a vytvorila malé papierové vrecúška, do ktorých som vložila malé čokoládky. Kadý jeden z nich som uzatvorila a pripla srdiečkovým štipčekom s číslami (kúpila som ich vo Flying Tiger, ale môžte si ich vytvoriť aj sami za pomoci lepidla a papiera) na listnatú girlandu pripomínajúci imelo. To som nastrihala na rovnako dlhé štyri kúsky a nalepila ich na stenu pomocou papierovej pásky. A čudujte sa svete, mala som hotovo! 

    Naozaj veľmi jednoduché a rýchle! Nemáte sa čoho báť, stačí dobrý nápad a chuť tvoriť! Verím, že si jeden taký vytvoréte aj vy, pustite si pri jeho kreácií ďalšiu super vianočnú pieseň a užite si krásny prvý adventný víkend!


ENGLISH : Saturday as ordinary as the other, but at the same time so special... Today is the first day of December. There is snow outside, the frost makes the chicks red... This is the right weather which should last for whole December! And since the countdown of Christmas has begun today, the best way to start it is with the first "window" on the advent calendar... I don't have the classic one this year. I decided to create something different and the way I dreamed of it should look like! And how it all ends? Just read the rest of the article!

     I took the beautiful Christmas wrapping paper, I cut s little rectangles from it and I've made a small paper bags from them into which I've put small pieces of chocolates. I closed every single of one of them and I hung them with the tweak with hearts and numbers on them (I've bought them in Flying Tiger, but you make something similar by your own with a piece of paper and a little bit of glue) on the thin garland with leaves which looks like a mistletoe. I cut the garland into the same four pieces and I put them on the wall with the paper tape. And well, I was all done!

     It is really easy and quick to create! You don't need to be afraid to make it, you just need a good idea and the taste to create! I believe that you will make your own advent calendar, just turn on another Christmas song during the work and enjoy the first and beautiful weekend of Advent!


PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy

#30 DAYS OF CHRISTMAS 18 - diy little christmas hot chocolate jar.


     Víkend som strávila vianočnými nákupmi, upratovaním a pripravovaním vianočných #diy projektov. Na mojom instagrame som sa vás pýtala, ktoré z nich by ste chceli vidieť ako prvé, a keďže ste vybrali práve tieto čokoládové sklíčka, tak poďme teda na to! Pýtate sa, na čo vlastne slúžia? Sú to sklíčka plnené ingredienciami vhodnými na tvorbu horúcej čokolády! Sú zabalené tak, aby ste ich mohli podarovať hocikomu, kto horúcu čokoládu má rád, alebo len chcete niekoho potešiť netradičným darčekom vyrobeným z lásky! Čo na ne budete potrebovať? Nejaké sklenené nádobky, kakao, čokoládu a všetko, čo v horúcej čokoláde máte radi!

     Keďže som zástancom recyklácie a upcyklácie, moje mini sklíčka slúžili pôvodne ako nádobky bio jogurtov. Môžete použiť tie od detskej výživy alebo aj od uhoriek, ak chcete niekomu podarovať celú zásobu horúcej čokolády! Keď prejdeme na potraviny, ja som použila 100% belgické kakao, ktoré dostanete bežne v obchode. To neobsahuje žiaden cukor, takže je dobré nejaký pridať. Najlepšie práškový. Ak sa vyhýbate normálnemu cukru, ale obľubujete hnedý, môžete si spraviť práškový cukor práve z neho! Ja som vzala svoj univerzálny mixér a rozdrvila kryštáliky na prach, čím mi vznikol práškový hnedý cukor, ktorý má na fotkách zlatistú farbu.

     Vezmete si sklíčko a začnete vrstviť kakao s cukom. Aký pomer zvolíte a koľko vrstiev, je na vás. Ja som k tomu pridala ešte mandle, ktoré som nakoniec tiež posekala v mixéri a vytvorila nimi ďalší farebný prúžok. Všetko je na vás a vašich chutiach, môžete pridať oriešky, škoricu, poprípade kávu, fantázií sa medze nekladú! Ja osobne mám rada naozaj čokoládovú chuť čokolády, preto som pridala vrstvu kociek čokolády, ktoré som nalámala na malé kúsky. Opäť, druh čokolády je na vás - horká, mliečna, biela... U mňa nasledovala vrstva marshmallow, bez ktorých si vianočnú horúcu čokoládu už ani neviem predstaviť a vo-i-lá, mala som plné sklíčka!

     Už stačí len ozdobiť a je to! Ja som použila zvyšok drôtiku s lístočkami, ktorý uvidíte aj pri tvorbe diy adventného kalendára, ale to až nabudúce... Tiež stužka, ktorej mám doma viac než dosť a bolo hotovo! Naozaj nič ťažké, len si to vyžaduje chvíľu času a trošku trpezlivosti. Ani mne to nevyšlo hneď na prvý krát, všetky tri som musela pretvárať niekoľko krát, kým nevyzerali pekne, ale to je súčasť každej dobrej práce! Ku ktorej si určite pustite ďalšiu vianočnú pieseň a nezabudnite mi dať vedieť, ak ste sa do tohto #diy postupu pustili! Budem sa tešiť a užite si krásny zvyšok dňa!


ENGLISH : I spent my weekend with Christmas shopping, cleaning and preparing Christmas #diy projects. I've asked you in my instagram stories, which one would you like to see first, and you picked these chocolate jars, so let's do this! Are you asking yourself, what are those and how you can use them? Well, these are the jars full of ingredients for making a delicious hot chocolate! They are packed the way you can give them as the gifts to someone, anyone who likes hot chocolate or you just would like to make someone happy with some unconventional gift made with love! What you will need? Some transparent jars - the best would be the ones made of glass, cocoa, chocolate and everything you like in your hot chocolate!

     As I am a supporter of recycling and upcycling, my mini jars had been used like the vials for bio yogurts. You can use, for example, the ones for the child food or the ones for the pickled cucumbers if you would like to give someone the whole stock of hot chocolate! When we head ourselves to foodstuff, I used the Belgium 100% cocoa, which you can buy in almost all ordinary stores. It doesn't contain sugar, so it is good to add some. The powdered sugar would be the best. If you don't like to use the white sugar, but you are willing to use brown, you can make the powdered sugar from it by yourself! I took my universal blender and I smashed the crystals to powder - that's how I've made the brown powdered sugar, which has the golden shade in the pictures.

     Take the jar, and start to overlay the cocoa with sugar. It's just up to you what kind of ration or how many layers you use. I've added the almonds into it, which I crushed with my blender and I've made another colorful stripe whit it. It's all up to your taste, you can add some nuts, cinnamon, or maybe a little bit of coffee if you want, your fantasy has no boundaries! I personally really like the real taste of chocolate in it, that's why I've also added the layer of milk chocolate, which I cut to the smaller pieces. Again, it is just up to you what kind of chocolate you would like to add - dark, milk, white... After that, I've added the layer of marshmallow, which can't be missed because I can't image the hot chocolate without them and vo-i-lá, I've had full jars!

     Now you just need to decorate them somehow and you're done! I used the rest of the staple with leaves, which you will see in the creation of another tutorial - the advent calendar, but you will see this some other time... I also used the ribbon, I still have a lot of it at home and I was done! It is nothing too complicated, you just need to find some more time for it and a little bit of patience. It hasn't looked very cool at first, I needed to recreate all of them for quite some times till they looked pretty, but it is just the part of the good work! You just need to turn on another Christmas song and don't forget to let me know if you try this #diy tutorial! I will look forward to it and just enjoy nice rest of the day!


PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy

#30 DAYS OF CHRISTMAS 18 - it's beginning to look a lot like christmas, everywhere you go!


     A je to tu! Moja vytúžená a najobľúbenejšia časť roka! A s ňou prichádza opäť mojich #30DNÍDOVIANOC, na ktorý sa každý rok nesmierne teším. Zatiaľ mi to nikdy nevyšlo úplne tak, ako som pôvodne chcela... No najdôležitejšie na tom celom je hlavne vianočná nálada a radosť zo všetkého, čo prináša. A tak som tu, píšem vám prvý tohtoročný vianočný článok a začínam zľahka. Viem, že veľa z vás ešte na Vianoce ani nepomysleli, nečudujem sa. Preto tu dnes mám sériu krásnych vianočných obrázkov, ktoré nás všetkých dostanú do tej správnej atmosféry. Pretože, ako vždy vravím, detaily sú základom všetkého!

     Ak patríte k tým šialeným nadšencom ako som ja, budem rada, ak so mnou túto radosť budete zdieľať! Pretože čas Vianoc je čas na lásku. Lásku tých najbližších, najmilovanejších, najvernejších. Čas na šťastie a potešenie z ničoho magického. Čas na šírienie dobra a všetkého krásneho... Viem, že ten čas by mal byť vždy, ale niekedy na to v tomto rýchlom a uponáhľanom svete naozaj zabúdame. A preto je dobre si to pripomenúť z času na čas a teraz je ten najlepší, kedy treba jednoducho nejako začať!

     Takže určite si pustite prvú tohtoročnú vianočnú pieseň z môjho zoznamu a užite si krásny zvyšok víkendu! Vidíme sa opäť pri ďalšom z článkov!


ENGLISH : And it's already here! My favorite part of the year! And with it comes my mini project #30DAYSOFCHRISTMAS, on which I always really look forward to every year. It hasn's worked out the way I wanted it to... But the most important thing about all of it is the Christmas mood and the joy it brings. And that's why I'm here, writing you this year's first Christmas article and I'm trying to take it easy. I know that a lot of you haven't even think about Christmas yet, and I understand it. That's why I have here for you today the series of beautiful Christmas pictures, which bring us to the right atmosphere. Because, as I always say, the details matters!

     If you are the same crazy fan like I am, I would be glad if you will share your joy with me! Because Christmas is time for love. For love of the closest people of yours, of the loved ones, of the most loyal. Time for happiness and delight of something magical. Time of spreading good and all the nice... I know that we should do it all the time, not just during Christmas, but sometimes we just easily forget about all of it in this fast world. And that's why it is good to remind it from time to time and now is the best time to start!

     So just turn on the first Christmas song from my list and also don't forget to enjoy the rest of the weekend! We will see each other in the next article!PHOTOS : internet - Pinterest.

just because i'm on my knees and swearing i will change, doesn't mean i love you anymore...


     Poznáte to? Keď nemáte komu čo povedať? Pretože... Nič neprežívate? Nepovedala by som teda, že nič neprežívam, ale väčšinou má človek čo povedať, keď... Sa má zle, alebo keď sa má až príliš dobre. No ten stred. Presný stred, kedy sa nemá na čo sťažovať a zároveň ani nič extra čím chváliť. Len každodenný stereotyp obyčajnej pohody... Presne tak na tom som. A tak ležím v posteli a premýšľam, čo by som vám napísala.

     Je jedna hodina ráno, ja nemôžem spať a myšlienky sa mi víria hlavou a vytvárajú tornádo informácií, ktoré v nej držím. No nedávajú zmysel. Jedno vám však poviem, nie všetky rozhodnutia vo vašom živote budú dávať zmysel. A nie vždy váš inštinkt bude fungovať. A to, čo sa javí, ako najmenšie zlo, tak aj reálne bude... Môj život sa mení, rozvíja. Učím sa novým veciam každý deň. A nie len tým, ktoré spravia zo mňa vzdelaného človeka. Život samotný je najväčším učiteľom. Nie nadarmo sa vraví, že nik učený z neba nespadol. A taktiež to, že skúseností sú tým najväčším darom. A tí, ktorí tieto múdre slová vyslovili, mali pravdu.

     Preto by sme mali žiť život naplno. Prežívanie nás nespraví šťastnými. Priority, ktoré sme počas poslednej doby našich životov nadobudli, by sme mali opäť zmeniť. Zmeniť na to, aby sme sa nikam neponáhľali. Aby sme neplašili jeden druhého do práce, lebo ten musí toto a ten ďalší zas toto... Samozrejme, chod spoločnosti nezmeníme. Ale neničme samých seba len preto, aby boli iní šťastní a úkor toho nášho, na úkor našich životov, šťastia lásky... Buďme pánmi našich životov. Žime ich tak, ako naozaj chceme, nie len si predstavujeme, alebo vidíme vo filmoch. A začnime u seba. Buďme beznádejnými romantikmi. Buďme šťastný z každej maličkosti. A verme v to, že sa to dá. Nemyslíme na to, že to v tomto svete takto nefunguje, pretože áno, fungovať to nebude, ak naozaj nebudeme chcieť. A preto píšem tieto slová, aby som motivovala nie len vás, ale aj samú seba, pretože šťastie máme všetci vo svojich rukách! 

     Ak vás spraví radosť len pekná pieseň ako mňa, tak si pustíte ďalšiu pieseň z môjho zoznamu. Pustite si nejaký pekný film, ale choďte len na prechádzku... Jednoducho žite naplno a vychutnajte si každú jednu chvíľu, ktorú vám prináša! A, nebojte sa, nemám sa zle... Ale ako som písala, nemám sa ani dobre, som zaseknutá v nespokojnosti s tým, ako sa veci práve majú, no je len na mne, začať opäť naplno žiť s úsmevom na perách!


ENGLISH : You know that feeling? When you kinda don't know what to say? Because... You don't live your life fully? Well, I would not say that I don't feel anything, because people have always something to say, when... They feel sad, or when they feel very happy. But I mean the middle. Right in the middle of those feelings, when you have nothing to complain about and anything to show off at the same time. Just everyday stereotype or ordinary ease... That's how I feel these days. So I am laying in my bed and I am thinking about what should I write to you.

It is one o'clock in the morning, I can't sleep and a lot of thoughts are swirling in my head like the tornado full of information, which I hold in there. They don't make sense. But I will tell you one thing, not all decisions of your life make sense. And not all the time your instincts will work right. And the thing which looks like the best at the time, may not be at the end... My life change, it develops. I learn new things every day. And not just those that make me the smarter person. The life itself is the greatest teacher. It's true what they say, that no one learned ever fell from the sky. And also that the experiences are the best gift you can ever receive. And all people who have said these things, where right. 

     That's why we need to live fully. Just living will not make us happy. We should change the priorities which we gain through our lives since the past few years. Change the fact we live fast life. We shouldn't rush one another to the work, because someone wants this and another one this and... Of course, we will not change the running of our society. But we should stop to destroy ourselves just because we want to make some else happy to the detriment of our own lives, happiness, love... We need to be the bosses of our lives. We need to live them like we really want to, not just as we imagine them in our dreams, or we see in the movies. And we need to start at ourselves. We should be endless romantics. We should be happy about every trifle. And we need to believe in the way it will work. We can't think about things that don't work out because they won't if we really don't want them to. And that's why I am writing you these words, I would like to motivate not just you, but also myself because we have our happiness in our hands!

     If nice song will make you as happy as it makes me, just turn on another of the songs from my list. Turn on some cool movie, go for a walk... Just live fully and enjoy every single moment of it! And don't be afraid about me, I don't feel bad... As I wrote you before, I don't feel good too. I am just stuck in the dissatisfaction of how the things don't work out for me as I would like them to, but it is just up to me to start to live fully again with the smile on my face!

BERET, SUNGLASSES - EBAY / SWEATER, SHOES - BONPRIX / JACKET - ESPRIT (SECONDHAND) /
SKIRT - KEJMY TATRANSKA DESIGN / BRACELETS - H&M, ALOVE / BAG - DEICHMANN

ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Jaroslav Tatranský, senior.

paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs!


   Nikdy som netúžila byť nejakým veľkým módnym štylistom... Módu mám naozaj veľmi rada, dekorovanie ma tiež vždy uchváti a práca s tými správnymi ľuďmi býva na nezaplatenie! Vždy som však viac inklinovala k samotnej produkcii odevov, ako iba k ich aranžovaniu. No povedala som si, že skúsim svoje malé šťastie a zapojím sa so svojimi styling-mi do súťaže #súbojštylistov! A výsledok? Ten môžete vidieť na fotografiách!

     Zďaleka nie som žiaden profesionál. Použité oblečenie je poväčšine z môjho osobného šatníka. Fotky som tiež fotila ja a krásnučká kučeravá modelka je moja spolužiačka z vysokej školy... Svojpomocne sme spojili sily a pustili sa do kreácie! Samozrejme, nerobila som si nejaké veľké nádeje, keď som sa do súťaže hlásila. Nepostúpila som, no to vôbec nevadí. Skúsila som opäť niečo úplne nové a fotenie ma s krásnou Saškou nesmierne bavilo! Pretože ja som typ človeka, ktorý si viac váži príležitosti a novo-nadobudnutých dovedností, ako nejaký šialený úspech. Pre mňa je osobný rast a rozvíjanie vlastných schopností najväčším prínosom! A preto som vám tieto fotografie chcela ukázať aj tuto na mojom blogu...

     Snáď sa vám moje outfity aspoň trošku páčia. Ako vravím, nie som profesionál, ani zďaleka nie. Ale robím to, čo ma baví a ak sa nájde niekto, komu sa to páči, som mu za to nesmierne vďačná! A preto ďakujem všetkým vám za... Všetko, čo pre mňa robíte a verím, že tu spolu ešte vytvoríme plno krásnych vecí! Dnes by to bolo odo mňa už všetko, už si len pustite ďalšiu z mojich obľúbených piesní a majte krásny zvyšok dňa.


ENGLISH : I've never desired to become some well-known fashion stylist... I've always loved fashion so much, I do like decorating too, and working with the right people is priceless for me! I've always been more the clothing-creator as the stylist. But I have told to myself that I will try something new, so I've tried my luck and I've joined the competition called #thebattelofstylists with my stylings! And the result? You can see them in these photographs!

     I am far away from being the professional. Almost all the clothes that were used in the stylings are my own. I also took the pictures with beautiful curly model, which is my classmate from my university... We got our heads together and we took ourselves to the creation! Of course, I haven't had my hopes high when I sent my pictures to the competition. I didn't get it the semifinals, but it doesn't bother me at all. I've tried something totally different again and I really enjoyed the photo shooting with my lovely Alexandra! Because I am type of person who appreciate all the opportunities and the new-gained skills which are the most valuable benefit for me! And that's why I would like to show you my pictures here on my blog...

     I hope that you like my outfits a little bit. As I always say, I am not a professional, not at all. But I really like to do what I love to do and if there is maybe just one person, who like what I do, I am so thankful for that! And that's why I would like to thank all of you for... Everything you do for me and I believe that we will create so many things together! It would be all from me for today, I add you another of my songs and I wish you nice rest of today.


T-SHIRT - 1st look - KOKÉ / COAT - 2nd look - BONPRIX / SKIRT - 3rd look - KEJMY TATRANSKA DESIGN  / HANDBAG - 3rd look - ALEXANDRA OPOLDUSOVÁ / HEADBAND - 3rd look - HOUSE OF BEADS

MODEL : Alexandra Opoldusová / @alexandraopoldusova
STYLING | MUA | PHOTOS : Kejmy Tatranská  / @lady_kejmy / @theworldbykejmy

insecure but i'm working with it, many things that i could get rid of ain't about to give it up!


     Šaty. Kúsok oblečenia, ktorý má v šatníku každá žena. A dokonca aj tá, ktorá bežne šaty nenosí... Najpredávanejší kúsok vôbec, pretože šaty sú vhodné na akúkoľvek príležitsť, na akékoľvek nosenie, vždy záleží len od strihu, materiálu a celkového prevedenia tohto kusu oblečnia. Stalo sa vám, že ste si kúpili také, ktoré vám nesedeli? Nevošli sa vám do nich prsia, poprípade bol príliš úzky pás, alebo ste ich jednoducho neprtiahli cez zadok... V týchto prípadoch sa však tiež stáva, že vám to niekde sadne, inde nemusí a je vám to v konečnom dôsledku v niektorých partiách jednoducho voľné. Viete prečo to tak je?

     Známe obchodné reťazce s rýchlou módou produkujú oblečenie masovo vo veľkom množstve, čo zapríčiňuje nutnosť použitia univerzálnych veľkostí, ktoré by mali sadnúť čo najväčšiemu počtu ľudí. Tieto veľkosti sa spojili do veľkostnej tabuľky priemerných rozmerov veľkého počtu žien (samozrejme aj mužov a detí). My poznáme veľkostné tabuľky americké, britské či priamo európske (označujú sa ako EU, preto do nich nezarátavam UK) ako nemecké, talianske a francúzske, ktorých veľkosti nezodpovedajú tak úplne jedna druhej. Takýchto štandardizovaných veľkostí je ešte niekoľko, no spomínané u nás určite v obchodoch či secondhandoch nájdete. Každá z týchto tabuliek ma trošku iné rozmery, pretože ich priemer je daný z rôznych typov žien z rôznych kútov planéty. Preto ak si vezmeme dve slečny, ktoré majú obvod hrudníka povedzme 100 cm, neznamená to, že európska veľkosť 40 im obom bude sedieť, pretože takéto dve slečny môžu mať úplne rozdielnu stavbu tela. Jedna môže mať hrudník naozaj široký a takmer žiadne prsia. Takýto typ postavy nepotrebuje veľké prsné záševky a je väčšia pravdepodobnosť, že oblečenie z fash fashion obchodu jej bude sedieť. Druhá môže mať maličký hrudník a pritom jej poprsie môžeme prirovnať napríklad k veľkosti exotického melónu... Takýto extrém ja napríklad nemám, no mávam problém s tým, aby mi vôbec niečo sedelo, pretože moje prsia sú väčšie (väčšie ako sa zdajú) a často krát mám problém ich do nejakých šiat vôbec napchať. 

     Tých chcem povedať to, že strih je to najdôležitejšie pri tvorbe akéhokoľvek odevu! Samozrejme odvíja sa to od materiál, ktorý je naň použitý. Tieto šatičky som kúpila v sekáči. Pôvodne sú z bežného fast fashion reťazca a, samozrejme, mi vôbec ale vôbec nesedeli... Povedala som si, že aj tak mi stoja za ich záchranu! Priznám sa, že odkedy som si ich kúpila, ubehol už aj rok... Po tak dlhom čase som ich vytiahla a povedala som si, že ich jednoducho takto nemôžem nosiť, no vyhadzovať ich nebudem! Stoja za to, aby boli nosené, aby som svoje oblečenie jednoducho začala naozaj nosiť! A tak som sa pustila do prešívania! Stačilo len odstrihnúť gumičku, na prednom diele vytvoriť záševky, trošku zúžiť na bokoch, opätovne nariasiť sukničku, prišiť ju k vršku a všiť zips. Nič ťažké, naozaj!

     A preto vás chcem vyzvať k tomu, že nevyhadzujte oblečenie, keď vám nesedí. Samozrejme, ak je vám malé, už s nim veľa nenarobíte. To ho radšej posuňte niekomu, kto z neho bude mať radosť. Ale ak je vám veľké, tak nie je problém ho zúžiť, podhnúť, skrátiť... Čokoľvek, čo sa s ním urobiť dá. Tak vezmite ihlu a niť, zapnite si túto pieseň k práci a dajte šancu oblečeniu, ktoré vám tam úplne nesedí!


ENGLISH : The dress. The piece of clothing that every woman has in her closet. And even the one who doesn't wear them at all... It is the most sold piece because the dresses are right for any occasion, you can wear them almost everywhere, it always depends on the pattern, the material and the whole construction of this piece. Have you ever experienced the situation when the dress hasn't fit you at all? You couldn't fit your boobs into it, or you couldn't zip the zipper because of so tight waist, or you just couldn't pull them down through your ass... It is also common in these cases, that if it fits you on some parts, it may not fit you on the others and it can be loose on some parts of your body. You know why it's like that?

     Well known fast fashion clothing brands product massively the huge amount of clothes, what causes the need for using the universal sizes which should fit the biggest number of people. These sizes were joint to the table of sizes of average measures of the huge number of women (also men and children). In Europe, we know the American size table, the British or those Europian ones (they are marked as EU, that's why I didn't count the UK into them) as Deutsch, Italian and French, which sizes aren't the same. There are more of these standardized size tables, but you can find the mentioned ones in our shops and secondhands. Each of these tables has a little bit different measures because their average is made from different types of women from different parts of our planet. So when we take two ladies, which have for example the chest circuit about 100 cm, it doesn't mean that they both will fit the size EU 40 (IT 44) / UK 12 / US 10 because they have the different construction of their bodies. One of them can have a really wide chest and may not have any breasts. These body-types don't need the breasts darts, so there is the bigger probability that the fast fashion clothes may fit them well. The second girl can have the really small circuit of her chest and have boobs that can be compared to the exotic watermelon... I don't have as extreme as I described before, but sometimes I really have a problem to fit my body to some clothes because my breasts are bigger as they look like and so I just can't fit them into some type of dresses.

     I want to say by this way, that the sewing pattern is the most important thing during the creation of any piece of clothing! Of course, it depends on the used material. I've bought this dress in the secondhand. They are originally from some fast fashion store and of course, they didn't fit me first... But I told myself that it worth to be saved, so I bought it! I have to admit that one year has passed since I've bought the dress... I put them out of my closet after a really long time and I told myself that I just really have to start wearing the clothes I have in there! And so I put myself into the resewing! I just needed to get rid of the rubber, make the darts on the front piece, a little bit narrow the sides of the waist, repeatedly make the skirt tighter, sew it toward the upper piece and sew the zipper on the side. It wasn't hard at all!

     And I want to challenge you to not throw your clothes away if you can't fit yourself into them. Of course, if it's too small, you won't do much to fit you. You rather give it to someone who would be happy to wear it. But if its bigger on you, most of the time it isn't the problem to narrow it or shorten it... Or do anything with it to make it wearable again. So just take the needle and the yarn, turn on this song to your work and let's take the chance to the clothes that don't fit you well!

FEDORA HAT - EBAY / DRESS - SECONDHAND + RESEW / BELT - SECONDHAND + UPCYCLING / BAG - TIGER / SHOES - BONPRIX  //  LIPSTICK - BOURJOIS

ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @theworldbykejmy@lady_kejmy
PHOTOGRAPHER : Tomáš Figura / Tom Loft Photo / @tom_loft