People always do bad & stupid things.

     V živote okrem dobra musí existovať aj zlo. Ale keby ho nebolo tak veľa.
     Žijem si v ružovom svete, kde mám pocit, že ma rodičia stále zachránia, kde sú všetci dobrí a najväčšie zlo je zlá známka v škole... Avšak človek ani nevie, že vôkol neho žijú tak zlí ľudia. Ostanem si žiť v svojom svete, ale o otvorenými očami, kde nebudem ľuďom dôverovať a spoliehať sa na iných.
    PS. : Fotka kameramana, ktorý natáčal na našom sídlisku reportáž o zneužívaní maloletých. Ten násilník žije vo vedľajšom vchode.

English : I addition to well in life must also be evil. But if it was not so much.
     I live in pink life where I feel that my parents still protect, where are only good people and the biggest evil is bad school mark... Though, person does not know that around him live so bad people. I will stay live in my world but with open eyes where I will not trust to people and I will rely on to myself.
     PS. : Photo of cameraman who filmed in our housing estate report on abuse of minors. A violator lives in next  entrance.


Kejmy.
Photo by : Kejmy.

3 Comments

  1. ja si casto opakujem toto motto: keby neexistovalo zlo, nevedeli by sme si vazit dobro...a bez zla, by nikdy neexistovalo dobro...dobro a zlo je ako jing a jang, cierna a biela, existuju spolu odnepamati, ale zaroven dobro/zlo su relativne pojmy, pretoze, kazdy ich vnima inak, to co je pre teba dobre, moze pre niekho znamenat zle...

    ReplyDelete
  2. úplne si to vystihla ... snažím sa žiť rovnako, no zároveň sa niekedy zlo nedá ignorovať a keď mám dostatok energie, snažím sa prispieť k tomu, aby zmizlo, ale občas skutočne márne ... :(

    ReplyDelete