Old stay, new comes.

     A je to tu. Zlom všetkého, aj keď je to len jeden z obyčajných dní. No všetci ho berú za niečo výnimočné. Človek vstupuje do niečoho nového a bojí sa očakávania z nepredvídateľného...
     Áno, teším sa, veď ak odhliadnem od škaredých vecí, ktoré sa stali, bol tento rok jeden z najkrajších. Veď mám skvelú rodinu, tú najlepšiu kamarátku a tento blog, ktorý som sa tak bála založiť.
     Preto vám chcem všetkým poďakovať za vernosť a odhodlanie posúvať ma ďalej. Ak človek verí v dobro, jeho sny sa stanú skutočnosťou. A bez vás by tie moje boli len sny :).
     PS. 1: Vykročte správne do nového a pamätajte, nič nie tak zlé, aby nemohlo byť horšie ♥.
    PS. 2: Tento Silvester strávim s Ajkou a Nataly, preto vám s nimi prajem šťastný nový rok ♥.

English : And here it is. The break of all, although it is the day like every other. But everyone takes it as something specia. Everyone of us are entering to somethng new and we afraid of the expectations from unpredictable...
     Yeah, I am looking forward to it, because when I apart of the bad things that happened this year was one of the most beautiful years in my life. Because I have amazing family, the best friend of the best and this blog which I was sfraid to set up ti.
     So I want to thank to all of you for faithfulness and the effort of feed me further. If we believe in good, our dreams come true. And without you my dreams would be only my dreams :).
     PS. : Step with the right leg to New Year and remember that nothing is not too bad that it can not be worse ♥.
    PS. 2: I am going to spend this New Year's Eve with Ajka and Nataly, therefore I wish you with them happy new year ♥.

Kejmy.
On The Picture : Nataly, Kejmy & Ajka [http://curly-news.blogspot.com/].
Picture by : Kejmy.

3 Comments

  1. aj tebe prajem len toho najkrajšieho Silvestra, s dievčatami to poriadne oslávte a užite si večer! :)

    ReplyDelete
  2. I gotta feeling ...that tonight's gonna be a good night!

    ReplyDelete
  3. I tobě krásný nový rok! :)

    ReplyDelete