Looking for freedom.

     Nie som tvoje mačiatko. Som zrelá stať sa ženou a odolávať svetu sama...
     A čo tam po tom, hlavne, že mi konečne prišli šaty! Za normálnych podmienok by som si také šaty nekúpila... Ale poviem vám, sú mi dobré! Vyhrala som ich už dávnejšie, ale keďže išli až z ďalekej Kanady od http://www.barboradudinska.com/, prišli až teraz. 
     Čo na ne poviete? I am sexy and I know it! ♥.
     PS. : Zajtra je očakávaná veľká oslava. DIY darček vám postem po tom, ako ho Lucy dostane :).

English : I am not your kitty. I am mature to become a woman and for resist to the world...
     And whatever, the main is that the dress fillany came by post! I will never buy dress like that in normal conditions... But I tell you that dress is good at me! I won it earlier, but since http://www.barboradudinska.com/ send me it from Canada, it comes up now.
     What will you tell me? I am sexy and I know it! ♥
     PS. : Tomorrow is big expected birthday party. I will post you DIY gift after we will recieve it to Lucy :).♥ leopard dress - Poet
♥ earrings - Gate
♥ heels - F&F
♥ black ribbon - DIY

Kejmy.
On The Photos : Kejmy.
Photos by : Kejmy & Jaroslav Tatranský, ml.

3 Comments