Thursday was shopping day [17].

Už nech je zajtra poobede... Aj vy sa tento týždeň cítite tak vyčerpane ako ja? Tá škola ma privádza do šialenstva! Ale nič to, dnes sme si s Ajkou spravili nákupné poobedie /opäť/, aby sme odbúrali stres. Pýtate sa, odkiaľ mám toľko peňazí? Keď sa spoji vreckové a secondhnad, vznikne z toho výhodná kúpa ♥.

English : I want tomorrow afternoon... Are you also feeling so exhausted like me this week? That school kills me! Whatever, me and Ajka went shopping today /again/ because we wanted to degrade a stress. Are you asking that from where I got so much money? When you connect pocket money and secondhand, after all arise favorable buy ♥.


♥ dress - Athmosphere
♥ American braces - Vintage
Kejmy.
Photos by : Kejmy.

4 Comments