Fashion for inspiration.

     Rada sa nechám inšpirovať ľuďmi. Občas si len tak sadnem v meste na schody a pozerám sa. Či sa je niečo, na čo sa dá, v tak malom meste ako je Prešov, pozerať, to neviem. Nechcem súdiť ľudí, ale Slovensko nie je dostatočne uvedomelý štát, vo všetkom.
     Radosť mi robí aj to, ak ja inšpirujem vás. Tak zdieľajte so mnou ♥.

English : I like to be inspired by other people. Sometimes I just sit on a stairs in a center of my town and look. Whether there is something for seeing in that small town like Prešov, I do not know. I do not want to judge people, but Slovakia is not sufficietly conscious stat, in everything.
     Also makes me happy, if I inspire you. So share with me ♥.

Kejmy.

3 Comments