These days were shopping days [20].

     Chceš kráčať v mojich šľapajách? Cesta, ktorou kráčam je cesta pre mňa. Nikdy nevieš, čím všetkým som prešla, čo všetko ma v živote postretlo. Kráčať s odretými kolenami, s prázdnotou na duši a ťarchou na pleciach môžeš aj ty sám ♥.
     Ja sa svojej cesty nevzdávam, preto som si kúpila nové topánky.

English : Do you want to step in my shoes? A way which I walk is the way for me. You never know what all I went through, what I encountered in my life. Walk with abraded knees, with an emptiness on a soul and a weight on a shoulders, all of it you can also do ♥.
     I will never give up my way, therefore I bought new shoes.


♥ brown shoes - [Vietnamese store] ♥
♥ white belt - Vintage
Kejmy.
Photos by : Kejmy.

3 Comments