diy dress.


     Deň voľna. Využila som ho v svoj prospech a vývoj svojich túžob. Je pravda, že pracujem na iných šatách, ale tie došijem zajtra. Dnes sú na svete tieto, aj keď im ešte treba prišiť gumičku ♥.

ENGLISH : A free day. I used it in my favor and as a development of my desires. It is a true that I am working on other dress, but I will sew them tomorrow. This is on the world today, although I must sew an elastic band on it.

 
ON THE PHOTOS : KEJMY.
PHOTOS BY : JAROSLAV TATRANSKÝ, ST.

6 Comments