extrordinary fairytale.

     Automatika. Dobrá to vec! Chcela som si to vyskúšať, takže keď sa toto aktivuje, ja budem nemám-ani-šajnu kde... Ako som už spomínala, cítim sa v tých šatách ako princezná, aj keď vyzerám ako zúbková víla. Čo už... 
     PS. : GIVEAWAY!

English : Automatics. Really good thing! I wanted to try it so when it is activated I will be I-really-do-not-know where... As I already mentioned I feel like a princess in this dress, although I look like a tooth-faity. Whatever...
     PS. : GIVEAWAY!

♥ dress - Kejmy, The Shop.

Kejmy.
On The Photos : Kejmy.
Photos by : Kejmy.

13 Comments