kejmy's movie tips /the favorite ones/, vol. 1.


    Školský rok sa začal. Doma som sama, keďže brat ešte len začal strednú školu a rodičia chodia do práce. A keď mám dosť blúdenia internetom, či si práve neužívam voľné dni s priateľmi, ktorých tváre vídam cez rok maximálne na FACEBOOK-u, čas si krátim sledovaním seriálov. No tie si zatiaľ nechávam na chladné večeri strávené na internáte. A tak si väčšinou zapnem nejaký ten môj obľúbený film. Preto som si povedala, že o tie najlepšie sa s vami podelím. Teda, nie všetky sú moje úplne obľúbené, ale určite stoja za to pozrieť si ich aspoň raz. Tiež vám ich nedávam v najobľúbenejšom poradí, pretože vám neviem presne povedať, ktorý je ten top. Je ich dosť, dokonca viac, pretože u niektorých vám spomeniem aj iné. Nebudem vám veľmi opisovať dej, ak má film trailer, nechám vám ho tam. Tiež u nich nájdete aj odkaz na ČSFD a na online verziu, ktorú si budete môcť pozrieť. Žiaľ ja pozerám filmy bez tituliek. Ale verím, že vás to neodradí od pozerania a... A viac sa dočítate nižšie!

ENGLISH : The school year has already started. I am home alone whereas my brother has already started going on high school and my parents go to work. And when I have enough of wandering by the internet, or I am not spending my free days with my friends in that moment, which faces I see just on FACEBOOK during the school year, I spend my time with watching my favourite serials. But I save them for a cold evenings on the hall of residence. Because of that I just turn on my favorite movies. And I said to myself that I will share with you my favorite ones. Well, not every of those are my, you now, top ones, but it is certainly worth it to see them at least once. Also I do not take them in some favorite rank, because I exactly can not say which one is the best. You can find here enough movie tips, even more because I will mention other at some of them. I am not going to describe you the story, if the movie has the trailer, I will give you the link. Also you can find there the link on IMDb and also the link on the online version of the movie where you can watch it. I watch movies in English without subtitles, so there is no problem for any of you who are not able to unterdstand my mother language... And you can read more down below!

CAMILLE / CAMILLA
Začnem niečim jednoduchým, a čo som videla ako posledné. Tento film dosť často dávajú na kanále FILM+. Videla som to tam už asi 3-krát, naposledy včera. Príbeh lásky dvoch mladých ľudí, z ktorých je Camille /moja červenovlasá menovkyňa/ - Sienna Muller, v podstate niečo ako zombie. Neprezentuje sa to tam tak, ale mne sa to páči. Film je z roku 2008, nič prelomové, ale James Frano je James Franco, naozaj stojí za to!
E : I will start with something simple and what I saw as the last. If you have FILM+ channel, you can see this movie there very often. I have seen it there as least 3 times, yesterday was the last time. The story about love between two people, of which one is Camille /my redhead namesake/ - Sienna Muller, she is something like a zombie. It is not presented like that there, but I like really like it. The movie is from 2008, nothing breaktrough, but James Franco is James Franco, he really worth it!


NOW YOU SEE ME / PODFUKÁRI
Jeden z mojich najobľúbenejších! Na film som bola minulý rok v kine v Ostrave so sesterkou. Dostali sme sa naň náhodne a boli sme z neho naozaj očarené, pretože je naozaj skvelý. Skupinka 4 ľudí prepadne banku, ale žiadna ozbrojená lúpež... Skvelé filmové efekty, nečakaný koniec a to najlepšie, mágia. Teda, triky a ilúzie, ktoré naozaj stoja za to! Tiež obsadenie nemohlo byť lepšie, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg či brat Jamesa Franca - Dave Franco.
E : One of my favorite! I have been on this movie last year with my cosin in cinema in Ostrava. We got there accidentally and we were like really mesmerized becuase it is really good! A group of 4 people robbed the bank, but not like any of those armed robbery... Amazing movie effects, unexpected end and the best one, the magic. Well, tricks and illusion which really worth it! Also the cast could not been better, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg or brother od James Franco - Dave Franco.


UNCONDITIONAL / BEZPODMIENEČNÁ
Doják, ktorý som celý preplakala a po jeho dopozeraní som plakala ešte asi hodinu. Neviem, či to bolo len tým filmom, či som mala aj nejakú extra rozcitlivenú chvíľku... Film o viere v bezpodmienečnú lásku, inšpirovaný príbehom jedného človeka, ktorý som vám už raz spomínala. Videla som ho zatiaľ len raz. Je to dráma, ale má šťastný, teda aspoň pozitívny koniec.
E : The tear-jerker, I cried the whole movie and I cried even more, maybe an hour, after the watching that. I do not know if it was just because of that movie or I had really sensitive moment... The movie about faith in unconditional love, inspired by the story of one man, which I have mentioned you once before. I have seen it just once yet. It is a drama but it has happy, well at least the positive end.


NICK & NORAH'S INFINITE PLAYLIST / RANDE NA JEDNU NOC
Roztomilý a vtipný príbeh jedného večera o tom, ako Kate Dennings a Michael Cera hľadajú stratenú opitú kamarátku, ktorá si myslela, že ju uniesli. Však hlavná línia deja je ich čudné zbližovanie sa. Skvelý humor, ktorý má Kate v kostiach sa tu začína črtať a dodáva šmrnc celému filmu, ktorý môžem sledovať stále dookola a nikdy ma neomrzí!
E : Adorable and funny story of one evening about how Kate Dennings and Michael Cera are trying to find her lost drunk friend who thought that she was kidnapped. But the main line of the story is about how two weird people are comimg together. A great humor starts to emerge here, which Kate has in her bones, and it gives a pizzazz to the whole movie which I can watch over and over again and I will never have enough of it!


THE SEPTEMBER ISSUE / SEPTEMBROVÉ VYDANIE / ZÁŘIJOVÉ ČÍSLO
V podstate dokumentárny film o tom, ako sa pripravuje "prvé" vydanie v módnom kalendári /september je v móde ako január/. Milovníci módy a tí, ktorých zaujíma, ako to v najprestížnejšom módnom časopise chodí, si príde na svoje. A tí, ktorí zatiaľ o Anne Wintour len počuli, ju môžu vidieť priamo v akcií!
E : Basically a documentary movie about how is the "first" issue of magazine prepared in the fashion calendar /September is like the January in fashion/. The lovers of fashion and those who wants to know, how it goes in the most prestigious magazine, you all will love this movie. And those who has not heart about Anna Wintour yet, you can see her right in action!


STEP UP 3D / LET'S DANCE 3D
Neviem, kto vymýšľa preklady názvov... Jeden z najlepších filmov série. STEP UP sám osobne, ako prvý v rade s Channingom Tatumom a jeho milovanou manželkou je klasika. Ale čo sa týka tancov a efektov, najviac je pre mňa trojka a scéna MOOSE-a & CAMILLE /toto už nerobím naschvál/ tá najkrajšia a najmilšia zo všetkých! Inak, chystám sa na päťku v dohľadnej dobe, kto ide tiež?
E : I do not know, who comes up with those title translations... One of the best movies of the series. STEP UP itselfs is the classic as the first in the line with Channing Tatum and his lovely wife. But in terms of dances and effects, I like the most the third one and the scene of MOOSE & CAMILLE /I am not already doing this on purpose/ is the most becautiful and the dearest one from all! Otherwise, I am going to go of the fifth one in the nearest time, who else is going?


HE'S JUST NOT THAT INTO YOU / NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF / AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Oddychovka, film naozaj na pokojný večer pri šití absolventskej práce, či cestovaní vlakom domov. Romantická komédia z roku 2009 v obsadení skoro všetkých celebrít ako aj film LOVE ACTUALLY. Na filme sa mi však veľmi páči "vzťah" medzi Justinom Longom a Ginnifer Goodwin, ktorých môžte vidieť aj na obrázku. Ona je naivná ženská bezhlavo túžiaca po mužovi a on je bezprostredný chlap absolutne netúžiaci po zamilovaní sa. Pri druhom pozeraní som si už pretáčala len ich scény.
E : The one for the relax, the movie for the relaxing evening with sewing your student work or one for the long way home in train. Romantic comedy from 2009 in cast of almost all celebrities as the movie LOVE ACTUALLY. I like the most on the movie the "relationship" between Justin Long and Ginnifer Goodwin, whom you can see also on the picture. She is naive woman mindlessly desire for a man and he is immediate guy absolutely not desire for falling in love. When I was wathing it for the second time I just rewinded the scenes with them.


A WALK TO REMEMBER / NEZABUDNUTEĽNÁ CESTA / DLOUHÁ CESTA
Romantická dráma so smutným ale pozitívnym koncom. Pre mňa prvý z tých filmov, kde on sa do nej zamiluje, tak zistí, že umiera a je s ňou do konca, až do kým nevydá zo seba posledný dych. Klasika rokov desiatych v 20. storočí. Ale určite sa oplatí aj NOW IS GOOD s Dakotou Fanning, či najnovší THE FAULT IN OUR STARS, ktorého zvrat som naozaj nečakala!
E : The romantic drama with the sandness but positive end. This movie is for me the first one of those where he falls for her, then you find out that she dies and the are together till the end, untill she beath for the last time. The classic of the 10's years of the 20th century. But certainly you aslo should see NOW IS GOOD with Dakota Fanning, or the last one THE FAULT IN OUR STARS, which reversal I have really not expected!


KEITH / KEITH
Ďalší film, ktorý by som mohla priradiť k filmom pred ním spomenutých. Však tu neumiera ona, ale on. Film je však natočený tak, že nie každý ho môže pochopiť na prvý krát. Prvý krát som ho nepochopila, druhý krát som si myslela, že chápem a až na tretie pozeranie som si uvedomila, prečo ich posledný rozhovor bol taký, aký bol. Odporúčam, aj kvôli Jessemu McCartneymu, ktorý nie je síce dobrý herec, ale v mladšom veku som ho milovala...
E : Another movie which I could assing to the movies I have mentioned above. But here she is not dying, but he is. The movie is shooted by the other way, that not everyone can understand it for the first time. I had not understand it when I fisrt saw it, the second time I thought that I understand and I just realized after the third watching, why was the last conversation like that. I recommend you this, also because of Jesse McCartney who is not a good acter, but I used to love him when I was younger...


ENCHANTED / ZAČAROVANÍ / KOUZELNÁ ROMANCE
Na odľahčenie je tu Disneyho hraná rozprávková romantická komédia o tom, ako sa človek dokáže dostať z kreslenej rozprávky do dnešného reálneho života. Krásna Amy Adams hrá extra naivnú rozprávkovú princeznú, ktorá spadne Patrickovi Dempseymu priamo do náručia... Kto má rád rozprávky a sladké šťastné konce, tak odporúčam!
E : To relief I have here for you Disney's not cortoon fairy romantic comedy about how you can get from the cartoon fairy tale to today's real life. Beautiful Amy Adams plays extra naive fairy princess who falls right to Patrick Dempsey's arms. I recommend this to those who likes fairy tales and sweet happy endings!


THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER / TEN, KTO STOJÍ V KÚTE / CHARLEIHO MALÁ TAJEMSTVÍ
Tento film určite všetci poznáte. Neverím, že je tu niekto, kto o ňom aspoň nepočul. Je pravda, že som mu dlho odolávala. Viete, občas nemám chuť pozerať niečo, čo všetci milujú. Ale až keď si to pozriem, tak mi dôjde, prečo to tak asi je... Pôvabná Emma Watson a roztomilí Logan Lerman, ktorého žeriem aj vo filme PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF, čo je tiež super film, mimochodom /dvojka už až tak nestojí za to/.
E : Everyone should know this movie. I do not believe that here is someone who have never just heart about it. It is true that I resisted it for a long time. You know, sometimes I do not want to watch something, what everyone loves. But after I saw it, I just realized why it is like that... Charming Emma Watson and adorable Logan Lerman, which I love also from the PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF movie, what is also a good movie, by the way /but the part two is not worth it/.


REMEMBER SUNDAY / DNES ÁNO, ZAJTRA NIE
Veľmi romantický film o mužovi, ktorý mal autonehodu. Každé ráno sa zobudí s poslednou spomienkou na svoj predchádzajúci život. Takto sa snaží žiť a milovať mladú a krásnu Alexis Bledel, ktorú si pri rannom vstávaní vôbec nepamätá. Krásne, romantické, šťastný koniec... Je to však televízny film z roku 2013 od spoločnosti HALLMARK, na UNIVERSALL CHANNEL ešte nešiel, tak neviem, či nájdete dabing a titulky.
E : Very romantic movie about man who had a car accident. Every monrning he wokes up with the last memory on his previous life. He tries to live like that and love young and beautiful Alexis Bledel who does not remember at all during the morning waking ups. Wonderful, romantic, happy endning... It is the television movie from 2013 from HALLMARK channel.


SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD / SCOTT PILGRIM PROTI ZVYŠKU SVETA
Ďalší super film s Michaelom Cera, na ktorý sa však treba sústrediť. Začala som ho pozerať pri maľovaní medúz, však musela som ho vypnúť, pretože som sa naň nedívala pozorne a strácala som súvislosti. Super natočená teenage komédia o chalanovi v kapele, ktorý sa zamiluje do dievčaťa s farebnými vlasmi... Je to iné, inak natočené so super efektmi, nie však super na ich kvalite, ale ich použití v deji.
E : Another amazing movie with Michael Cera, on which you have to focus. I started to watch it during the painding my jellyfishes, but I had to stopped it, because I had not watched it carefully and I got lost in the continuity. Amazingly shooted teenage comedy about boy in band who fall in love with the girl with colorful hair... It is differently shooted with great effects, but not like in a great quality but by their using in the story.


THE TIME TRAVELER'S WIFE / ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE / ZAKLETÝ V ČASE
Romantická dráma s Rachel Adams, ktorá hrá manželku muža, ktorý je jednu chvíľu tu a za moment po ňom ostane aj len oblečenie ležiace len tak nehybne na zemi. Film som videla od polovine na FILM+ a chcela som si ho pozrieť celý, tak sme si ho s JANIE pustili večer cez skúškové. Ja plačem asi pri všetkom...
E : A romantic drama with Rachel Adams who plays the wife of the man who is here in a one moment and for another moment there is just his clothes lies on the ground. I saw the movie from the second half on FILM+ channel and I wanted to see the whole of the story, so me and JANIE watched it in one evening during the examination period. I cry during every movie...


THE WEDDING DATE / SVADOBNÉ TRAPASY / DOKONALÁ PARTIE
Skvelá romantická komédia, ako si Debra Messing privedie na svadbu svojej sestry partnera z inzerátu. Jedna z tých nenáročných, ale za to klasických, ktoré sa dostali na môj zoznam. A ak by ste si to predsa len nemali prečo pozrieť, tak Dermont Mulroney je v úlohe dokonalého muža naozaj sexy!
E : A great romantic comedy about how Debra Messing brings the partner from the ad to her sister's wedding. One of those unassuming but the classic which got to my list. And if you still do not have a reason to watch it, Dermont Mulroney is damn sexy in the part of the perfect man!


UPSIDE DOWN / PARALELNÉ SVETY
Mám pocit, že o tomto som vám už raz písala. Film s dvoma dejovými líniami. Podľa mňa natočený ako metafora na dnešný, síce už beztriedny, svet stálych rozdielov s vierou v rovnosť a mier. Však obohatený o inšpiráciu z Róma a Júlie a ich zakázanej lásky medzi krásnou Kirsten Dunst a Jimom Sturgessom, ktorý hral aj v úžasnej dráme ONE DAY, ktorú tiež odporúčam pozrieť si!
E : I have a feeling that I had mentioned you this movie before. The movie with the two story lines. In my opinion it is shooted as the metaphore on this, although already without class society, world with the permanent differences with the faith of equality and peace. But enriched by inspiration from Romeo and Juliette and their forbidden love between beautiful Kirsten Dunst and Jum Sturgess who played and in amazing drama ONE DAY, which I also recommend to see!


SEVEN PUNDS / SEDEM ŽIVOTOV
Will Smith ako trpiteľ a odhodlanec pomôcť ľuďom, ktorý to naozaj potrebujú v dráme o ľuďoch a ich príbehoch, ktorí túžia žiť dlhý a krásny život. On sa však toho svojho chce vzdať, v priebehu filmu pochopíte prečo. Tento film mi odporučilo raz jedno dievča, pozrela som si ho až minulú jeseň na internáte a áno, opäť som pri tom plakala, ako inak...
E : Will Smith as the sufferer and the man with determination of helping people who really need it in drama about people and their stories who desires live a long and beautiful life. But he wants to give up his one, you will understand why he wants to give up everything in the coure of the movie. This movie recommended me one girl once, I watched it last autumn on the hall of residence and yes, I cried a the end of the movie again, as I always do...     To by aj možno stačilo. Pri písaní som si spomenula na množstvo ďalších úžasných filmov, niektoré sú aj spomenuté v texte. Ďalšie, ktoré som chcela ešte len vidieť a nevidela som... Takže nabudúce! Inak musím povedať, že žiaden z uvedených filmov nemá na ČSFD menej ako 50% a na IMDb menej ako 6 hviezdičiek, čo je celkom pozitívna správa pre mňa. Ešte sa vás opýtam, či ste niečo z toho videli, alebo vás niečo z toho zaujalo? Tiež by som bola rada, ak by ste mi nechali v komentári vaše tipy na filmy, nech mám ďalší semester čo pozerať! Ak máte chuť na ďalšiu časť, či tiež nejaký ten zoznam mojich obľúbených seriálov, tiež to nezabudnite spomenúť.
     Inak, asi tiež čakáte na víťazky mojej poslednej GIVEAWAY. Sú nimi ERIKA K. a MÁRIA MICHAELA. Gratulujem a ozvem sa vám!

ENGLISH : I think that it is enought. I remember a lot of other amazing movies during the writting, some of them are mentioned in the text. Other ones which I wanted to see and I have not had an opportunity to see them... So the next time! Otherwise, I have to say that none of those movies do not have less then 6 stars on IMDB, what is a positive report for me. Well, I want to ask you if you have seen some of those movies or if you are interested in any of them? I also would be like if you leave me your movie tips in the comments down bellow, I need some inspiration for the next semester! If you want to another part, or if you want to see here some list of my favorite series, also do not forget to mention it.
     Otherwise, some of you are waiting for the winner of my last GIVEAWAY. The winners are ERIKA K. and MÁRIA MICHAELA. Congratulations and I will send you an email!

 
PICTURES BY : INTERNET.

13 Comments

 1. Něco málo z toho jsem viděla, ostatním se nechám inspirovat a až nastanou deštivé podzimní a studené zimní večery, tak bude aspoň na co koukat :) Díky!

  http://recenzekamsepodivas.blogspot.cz/

  ReplyDelete
 2. Polovinu filmů jsem si zapsala a už jdu stahovat :D děkuju moc za tipy, právě dojela většina seriálů a potřebuju nový zabijáky času ve vlaku a při propršených večerech :)

  Dom by Dom

  ReplyDelete
 3. Videla jsem asi 1/3 z tveho zoznamu :)))) A musim rict, ze film A Perks Of Being A Wallflower je jeden z mich nejoblibenejsich :))))

  ReplyDelete
 4. Super zoznam! :) ja z tohto zoznamu milujem podfukarov a the perks of being a wallflower. A urcite sa chystam pozriet si ten prvy z jamesom francom ;)
  www.myownblog14.blogspot.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. pre mňa sú Podfukári jeden z najlepších filmov poslednej doby! :).
   a Camille určite odporúčam. je to milé, miestami vtipné, miestami dojemné. skvelé na chladný večer ♥.

   Delete
 5. Moc hezký seznam (: Moc filmů jsem z toho viděla a musím souhlasit, že jsou fakt hezké (:

  ReplyDelete
 6. Súhlasím asi s 90% zoznamu! zvyšok som nevidela :D :) Super výber :))
  Fashion Passion by Erika

  ReplyDelete
 7. Super seznam a inspirace! ;-)

  ReplyDelete
 8. skvělé tipy, některé z těchto filmů naprosto miluji a jiné neznám, hlavně mrknu na Scott Pilgrim a Zářijové číslo :)

  ReplyDelete
 9. Páni, některé z nich jsem neviděla a vypadají vážně dobře, takže díky moc za tipy :). Mám hrozně ráda Až tak moc tě nežere, viděla jsem to už několikrát a vždy mi to přijde hrozně milé, navíc mám ráda motiv mnoha postav a propojených příběhů, stejně jako to bylo v Láská nebeská, kterou zmiňuješ :).

  ReplyDelete
 10. Konečne nejaké filmy čo som nevidela, ďakujem, mám čo pozerať:D ^^

  ReplyDelete
 11. dokonalá inspirace! ty, co jsem viděla, miluju a ty ostatní vypadají skvěle!! A walk to remember, Keith, Enchanted.. aww

  ReplyDelete