#30 DAYS OF CHRISTMAS '14 - diy christmas wishes vial.


     Prvý deň predvianočného zhodu je úspešne za mnou. V tento krásny druhý deň tu mám pre vám inšpiráciu na malý a milý darček, ktorý možno neznamená veľa. Možno to nie je to najtradičnejšie, čo človek môže darovať, ale je to aspoň malý kúsok nádeje. Fľaštička plná prianí, malý talizman pre šťastie, ale jednoducho pekný prívesok... Je na vás, či ju naplníte nápojom lásky, zázračným elixírom života, alebo magickým práškom šťastia. A ak sa pýtate, odkiaľ mám tú rozkošnú ampulku, tak ich mám oveľa viac. Jednoducho všetko zlé je na niečo dobré a zásoba úžasných sklenených nádobiek tvorila súčasť môjho každodenného ja v podobe liekov. Pre TOTO rozdávajte aj to málo, čo máte. Podarujte úsmev, šťastie či nevinný pohľad, pretože nikdy nemáte čo stratiť a druhým vyčaríte úsmev na tvári!
     PS. : GIVEAWAY!

ENGLISH : The first day of the over-Christmas hurry is successfully behind me. On this beautiful second day I have here for you an inspiration for nice little gift which may not mean a lot. Maybe it is not a most traditional thing which you can give to someone, but it is a little piece of hope at least. The vial full of wishes, a little talisman for a good luck, or just simply a pretty pendant... It is just on you, if you will fill it with the philtre, with the miraculous elixire of life, or the magical powder of luck. And if you ask, where I got that adorable ampule, I have a lot of them. Just everything bad has the possitive site of it, and the supply of these amazing glassy vials is the part of my everyday me in the form of my medicine. Because of THIS just hand out that little, which you have. Give the smile, the luck or the innocent look, because you have never nothing to loose and you will make others smile!
     PS. : GIVEAWAY!


PHOTOS BY : KEJMY.

8 Comments