#30 DAYS OF CHRISTMAS '14 - the christmas tag, 2014.


     V tento krásny deň tu mám pre vás tohtoročný VIANOČNÝ TAG. Snažila som sa poskladať otázky tak, aby sa nezhodovali s otázkami, ktoré ste mohli vidieť vo vianočnom tagu minulý rok - TUTO. Verím, že si článok užijete, či sa ním necháte inšpirovať! Ak by ste sa, nechajte mi odkaz na váš tag v kometári, rada si ho prečítam a budem sa naň tešiť!

ENGLISH : In this wonderful day I have here for you this year CHRISTMAS TAG. I tried to put together the other questiosn as you could see last year in christmas tag - HERE. I believe that you will enjoy the article, or you get inspired! If you would do that, let me the link on your tag down in comments, I would like to read it and I will look forward to it!

1. ZAŽILA SI NIEKEDY BIELE VIANOCE? / HAVE YOU EVER HAD A WHITE CHRISTMAS?

Už dávno neboli biele Vianoce... Keď som bola menšia, mám pocit, že boli skoro každý rok, aj keď sa možno mýlim. Nepamätám si všetky Vianoce a to, či sme mali vtedy ulice plné snehu alebo nie. Myslím, že pred 2 rokmi boli, minulý rok opäť nie. Naozaj neviem, ako to bude tento rok, však verím vo vianočný zázrak!

E. : It has been so long when I last remember a white Christmas... When I was younger, I have a feeling that it was almost every year, although I may be wrong. I do not remember all my Christmas and if we had the streets full of snow or not. I think that we had white Christmas 2 years ago, but we did not have them last year again. I really do not know if it will snow this year, but I believe in Christmas miracle!2. GUĽOVAČKA ALEBO STAVANIE SNEHULIAKA? / SNOW BALL FIGHT OR MAKING A SNOWMEN?

Obe majú svoje čaro. Stavanie snehuliaka je celkom náročné, no je to skvelý pocit dívať sa naň, keď už stojí. Guľovačka môže byť nebezpečná, ale vždy to bola sranda! Však už dávno som nezažila ani jednu z týchto aktivít... Tiež mám rada váľanie sa v snehu, či odtláčať svoje telo do tvaru anjela!

E. : Both have their charms. The making of snowmen is quite arduous, but it is a great feeling to look at him when he is already built. The snow ball fight may be a little dangerous, but it was always a big fun! But it is a long time when I last joined to one of these activites... I also like to roll in the snow or making angles with my body!

3. KDE ZVYČAJNE TRÁVIŠ VIANOČNÉ PRÁZDNINY? / WHERE DO YOU USUALLY SPEND YOUR HOLIDAY?

Väčšinou doma a posledné dva roky obzvlášť, keďže sa veľmi teším domov z internátu! A od kedy sa pamätám, každý rok trávim Štedrovečerný Deň/Večer s rodičmi, bratom a babkou. Na Prvý Sviatok Vianočný sa zídeme, naopak, u babky spolu s krstnými rodičmi a sesternicami. Moja babka ma "úžasný" stromček ozdobený vajíčkami... Voláme ho veľkonočný vianočný stromček. A ďalší deň, na druhý sviatok vianočný, ideme k pra-tete, u ktorej sa zídeme v rovnakom počte ako predošlý deň. Teda, ak neprivedú sesternice svojich priateľov. A po tejto udalosti ešte zakotvíme večer u najlepších priateľov mojich rodičov, kde tieto sviatky poriadne dorazíme!

E. : Usually at home and especially last 2 year, because I really look forward to go home and leave the hall of residence! And since I remember, I spend a Christmas Evening with ma parents, my brother and my granny. On Christmas Day /or The First Day Of Christmas in our country/, we meet at my granny’s place with my aunt, uncle and my cosins. My granny has na "amazing" Christmas tree decorated by eggs... We call it a Easter-Christmas tree. And on the another day – The Boxing Day /or The Second Day of Christmas/, we visit my grand-aunt, at which we meet in the same number of family members as the day before. Well, if my cousins do not bring their boyfriends. And after this event we come to anchor at my parents best friends, where we properly end these Christmas holidays!4. NA KTORÚ ČASŤ VIANOC SA NAJVIAC TEŠÍŠ TENTO ROK? / WHAT PART OF HOLIDAYS ARE YOU LOOKING FORWARD TO MOST THIS YEAR?

Na všetko! Obzvlášť čas strávený s mojimi blízkymi. A ak to mám upresniť, tak určite na veci spomenuté v predošlej otázke. Tiež mám rada čas pred Vianocami, keď sa všetci chystajú na najkrajšie sviatky v roku!

E. : To everything! Especially time spent with my family and friends. And if I should specify it, that I certainly look forward to things I mentioned in previous question. I also like time before Christmas when everyone prepares for the most beautiful holiday of the year!

5. ÚPRIMNE : RADŠEJ DARČEKY DOSTÁVAŠ ALEBO ROZDÁVAŠ? / BE HONEST: DO YOU LIKE GIVING GIFTS OR RECEIVING GIFTS BETTER?

Určite nepohrdnem krásnym darčekom darovaným z lásky! Neviem, však nemám z toho až takú radosť, ako keď niekomu podarujem darček ja. Naplňuje ma, keď vidím tie šťastné tváre, tú radosť v očiach, keď podarujem niekomu darček, ktorý mu vyčarí úsmev. Keď viem, že som sa trafila do toho správneho kúsku. Vtedy viem, že toho človeka poznám a to ma teší! Tiež sa priznám, že vybrať darček mne je naozaj ťažké. Som milovník prekvapení, no ľudia  len málokedy majú čas a chuť spraviť niečo neočakávané... Občas ma to trošku mrzí, ale určite im to nezazlievam! Skôr ma robí šťastnou to, keď viem, že na mňa myslia a darujú mi darček preto, že ma majú radi. A to si naozaj cením!

E. : I certainly do not frustrate with beautiful gift donated out of love! I do not know, but I do not have such a pleasure from it as when I give a gift to someone. It fills me when I see those happy facies, that joy in their eyes, when I give a present to someone which keeps them smiling. When I know that I bought the right thing. Then I know that I really know that person and that makes me happy! I also have to confess that it is so hard to choose the right gift to me. I am the lover of surprises, but rarely people do not have time and desire to make something unexpected... It sometimes repents me, but I certainly do not reproach it to them! It rather makes me happy, when I know that they think about me and they want to give me the gift because they like me. And I really appreciate that! 6. AKÝ NAJLEPŠÍ VIANOČNÝ DARČEK SI KEDY DOSTALA? / WHAT IS THE BEST CHRISTMAS GIFT YOU’VE EVER RECEIVED?

Ajka ma vždy vie potešiť krásnou maličkosťou. Napríklad skvelými ponožkami, ktoré tak milujem! Raz mi darovala krásny vešiačik so slovami – "aby som mala na čom fotiť oblečenie". Alebo úžasným darčekom bol diár s citátom na obale. Ale najkrajší darček mi daroval brat na Vianoce roku 2011. Bola to veľká snežná guľa, ktorú ste mohli vidieť TUTO v článku spolu s vešiakom. Naozaj ma to neskutočne potešilo, pretože som naozaj túžila po jednej takej krásnej! Tiež mám spomienku na Vianoce z pred pár rokov, keď som mu jednu malú snežnú guľu poradovala ja na Vianoce. Myslím, že ju má dodnes, ale vtedy ešte veril, že keď si niečo zaželá, zatrasie ňou, tak sa mu jeho želanie splní. Jedna z mojich najkrajších spomienok...

E. : Ajka always knows how to make me happy with such a beautiful triffle. For example with amazing pair of socks, which I love so much! Once she gave me a beautiful hanger with words – "for you to have something you can take the pictures of your clothes". Or the wonderful gift was a diary with the quote on the cover. But my brother gave me the best gift on Christmas in 2011. It was a big snow ball which you could see HERE together with the hanger. It really made me so happy, because I wished for one such pretty! I also have a memory on Christmas a few years ago, when I gave my Brother one little snow ball for Christmas. I think that he always has it, but in that time he believed that when he wishes for something and he shake with it, that his wish will come true. It is one of my best memories...

7. JE TVOJ VIANOČNÝ STROMČEK ŽIVÝ ALEBO UMELÝ? / IS YOUR CHRISTMAS TREE REAL OR FAKE?

Bohužiaľ, náš domáci vianočný stromček je umelý. Pre mojich rodičov je to jednoduchšie a lacnejšie mať jeden 20 rokov, ako každý rok zháňať nový, aj keď je to čarovné. Keď raz budem veľká, moje Vianoce bude zdobiť krásny živý vianočný stromček!

E. : Unfortunately, our home Christmas tree is fake. It is much easier and cheaper to have one fake for 20 years for my parents, as every year trying to find the new one, although it is so magical. When I grow up, my Christmas will adorn one beautiful real Christmas tree!
8. MÁŠ ADVENTNÝ KALENDÁR? / DO YOU HAVE AN ADVENT CALENDAR?

Áno! Kúpila som si jeden v Kauflande! Taký ten s tými polonahými chlapmi, ak by chcel niekto vedieť...

E. : Yes! I bought one in Kaufland! The one with those half naked men, if someone wants to know...


9. PREČO SÚ VIANOCE PRE TEBA VÝNIMOČNÝM OBDOBÍM? / WHAT MAKES THE HOLIDAYS SPECIAL FOR YOU?

Neviem to presne opísať, ale to, čo cítim v toto obdobie sa dá prirovnať k radostí, šťastí, láske... Asi mám pocit, že sú v toto všetci úprimnejší, ohľaduplnejší a milší. Však uvedomujem si pravý opak, že veľa ľudí neznáša Vianoce, že je to pre nich obdobie stresu, komerčnosti a práce až nad hlavu. Milujem dekoráciu, nakupovanie a vyrábanie darčekov, večerné prechádzky, teplý čas a vyhriatu posteľ.  Vyštípané líčka od mrazu, zasnežené chodníky, pouličné osvetlenie a atmosféra všade navôkol!

E. : I do not know exactly describe it, but what I feel in this season is comparable to joy, happyness, love... I may have a feeling that everyone is much more honest, considerate and kind. However, I realize the opposite, that a lot of people hate Christmas. That it is a period full of stress, commerciality and work to overhead for them. I love to decorate things, the shopping and the creation of gifts, the evening walks, the hot tea and the warm bed. The red cheeks from freezing, snowy roads, street lighting and the atmosphere around!10. AKÉ JE TVOJE TOHTOROČNÉ ŽELANIE? / WHAT IS YOUR CHRISTMAS WISH THIS YEAR?

Asi také, ako každý rok – aby bol každý naozaj a úprimne šťastný. Prajem to sebe a každému z vás!

E. : It may be the same as evey year – to everyone be really and truly happy. I wish that for me and for all of you!

PHOTOS BY : INTERNET.

8 Comments

 1. Tak ať jsi šťastná a vychází to tak, jak si přeješ =)
  PS: Tu písničku miluju..

  Michael
  www.ontheleaf.net

  ReplyDelete
 2. Tyhle Vánoční obrázky přímo miluju... ta atmosféra z toho úplně srší!! :)

  ReplyDelete
 3. Skvelý tag, úplne z neho cítiť tú úžasnú vianočnú atmosféru. ♥
  The city of fashion

  ReplyDelete
 4. Krásne napísané a perfektné obrázky :))
  Pozývam na moju Vianočnú GIVEAWAY - množstvo produktov, čím viac Vás bude, tým viac toho vyhráte! :)

  ReplyDelete
 5. Už se nemužu dočkat Vánoc♥ krásná inspirace na dekoraci:)

  ReplyDelete
 6. Vanoce maji opravdu svoje kouzlo a ja je mam rada hlavně kvuli traveni šasu s rodinou, o to vice mě mrzi, že tento rok je s rodinou stavit nebudu. Jinak kalendář pobavil a nejkrásnější dárek od bratra je vážně super, taky si od bratra dárků hrozně cením. Tak Ti přeju Veselé vánoce. :)

  ReplyDelete
 7. Na Vánoce se docela těším, možná proto, že ty letošní budou od těch předešlých úplně jiné!

  ReplyDelete
 8. Taky máme doma umělý vánoční stromeček a já bych tolik chtěla cítit tu vůni jehličí...no, taky si budu muset počkat do vlastního, no :)

  ReplyDelete