and we got three more days 'til Friday I'm just tryna make it back home by Monday... diy earrings #6.


     Stred týždňa... Stred mojich "prázdnin". Polovica je za mnou, a tá ďalšia stále predo mnou. Moje plány, čo budem robiť, keď budem doma, mali dve varianty. Jedna pozostávala z hojného zoznamu, a to - NEROBIŤ NIČ. Druhá bola tiež celkom plne obsiahnutá a tak som sa rozhodla aspoň o jej čiastočné splnenie. A tak môžte vidieť prvé kreácie po mojej prokrastinácií. Poviem vám, zalepila som si pri tom prsty. Nebolo to tak jednoduché, ako sa zdá. Ale to nie je veľa vecí, do ktorých sa posledne púšťam... Nevadí, život je výzva, ktorú treba splniť tým, že budeme žiť naplno. A to som sa rozhodla urobiť! Bude zaujímavé, ak mi to výjde... Ale začnem aspoň niečim a to tým, že si kúpim krásny diár, do ktorého si budem zapisovať svoje myšlienky. Svoje spomienky, písať svoje sny a plniť svoj zoznam prianí. Budem sa snažiť dodržiavať ho a robiť samu sebou šťastnou. Verím, že mi to pôjde a ak chcete, môžte začať so mnou. A potom mi posielať obrázky, ako sa váš diár rozkvetá nádherou.

     Večer sa len začína... A s ňou táto PIESEŇ.


ENGLISH : The middle of the week... The middle of my "holidays". One half has already passed, another one is still in front of me. I had two options of what I will do when I get back home. One of them consisted of abundant list - DO NOTHING. The second one was also fully contained, so I decided to fulfill at least something. And now you can see the first piece of creation after my procrastination. I have to say that I glued my fingers together during doing this. It was not simple as it looks like. But I do the things that are not simple the last period... It does not matter, the life is challenge which you have to fulfill by that you will live your life to the fullest. And I decided to do that! It will be interesting if it will work... But I wil start at least with that I will buy a beautiful diary into which I will write my thoughts. My memories, I will write there my dreams and I will fulfill my list of wishes. I will try to adhere it and also make myself happy. I believe that it will work out and if you want, you can start with me. And then you can send me the pictures of your beauty blooming diary.

     This evening is just begginging... And this SONG with it.


...
       
PHOTOS BY : KEJMY.

5 Comments