kejmy's movie tips /the favorite ones/ vol. 2.

     Opäť som dostala chuť na článok plný mojich obľúbených filmov. Dnes to bude menšia nádielka ako minule, ale nechávam si do zásoby ďalšie dobré kúsky aj nabudúce. Mnoho z nich ste už určite všetci videli a ak nie, tak teraz máte možnosť. Blíži sa chladné obdobie plné mrazivých večerov. Stačí sa len obliecť do vášho obľúbeného pyžamka, spraviť si kakao či teplý čajík, vliezť do postieľky a zapnúť si jeden zo spomínaných filmov. Ak by vám to bolo málo, nezabudnite na prvú časť zoznamu mojich obľúbených filmov, ktoré nájdete TUTO!

ENGLISH : I had a taste again to write you another article full of my favorite movies. Todayt will be a smaller "pile" as the last time, but I let another "good pieces" for the supply to next time. Maybe you have seen a lot of them already and you did not, so here the chance. The cold season full of frosty evening is coming. Just put on you favorite pyjamas, make some good cocoa or hot tea, crawl to you bed and turn on one of mentioned movies. If this list of movies was not enought for you, do not forget to look at the first part of my favorite movies, which you can find HERE!

MALEFICENT / VLÁDKYŇA ZLA / ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
     Prvá rozprávka od DISNEY-ho, v ktorej hlavnou úlohou je v podstate záporná postava - Zloba, ktorú hrá ANGELINA JOLIE. Rozprávkový príbeh, v originálnom prevedení od Charlesa Perraulta, podaný nie z pohľadu princeznej, ale "zlej" čarodejnice, ktorá na ňu uvalila kliatbu spánku. Ako vždy, DISNEY-ho spoločnosť sa snaží o nové zvraty a tak nečakajte klasický koniec... Ako to vlastne dopadne? Nechajte sa prekvapiť a pozrite si naozaj krásne spracovanú rozprávku! DISNEY predsa len vie, ako na to...
ENGLISH : This is the first fairy tale from DISNEY in which the main role is bad character - Maleficent, which is played by ANGELINA JOLIE. The fairytale story, originally written by Charles Perrault, is not caught from the princess sight, but from the sight of "bad" witch, which imposed a curse of sleep on her. As always, the DISNEY company tries to bring the new reversales and so do not wait the classic end... So how does it finally end? Well, let yourself to be surprised and let's watch the beautifully processed fairytale! However, DISNEY just knows how to make things right...

CONFESSION OF A SHOPAHOLIC / SPOVEĎ NÁKUPNEJ MANIAČKY / BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKÚ
     Film, ktorý mi hovorí z duše... Nemám až tak veľa oblečenia, ale obchody milujem presne tak veľmi, ako ak mladá ISLA FISHER, ktorá hrá ryšavku v príbehu o tom, ako dosiahnuť v živote to, po čom naozaj túžiš. Je to film, ktorý si určite pozrite aspoň raz. Opäť romantika, ako inak, a veľa-veľa pekného oblečenia!
ENGLISH : The movie which speaks from depth of my soul... I do not have that many clothes, but I just love shopping as much as the young ISLA FISHER, which plays the redhead in the story about how to get things you really wish for. This is the movie you have to see at least once in your life! The romantic one again and a lot of pretty clothes!

BEASTLY / KRÁSKA A ZVIERA / NETVOR
     Námet inšpirovaný klasickou rozprávkou od francúzskej spisovateľky Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, alebo tiež známej z DISNEY-ho spracovania. Príbeh o populárnom chlapcovi, ktorý sa zahráva so svojim osudom a tak doplatí na svoje silné a hrubé slová. Záhadná čarodejnica, ktorú hrá MARY-KATE OLSEN, ho "premení" na ozrudu, ktorá sa skrýva pred svetom po celý rok. Na to, aby sa dostal z kliatby, musí nájsť pravú lásku, ktorá ho bude milovať pre jeho vnútro, nie jeho krásu. Niekedy v polovici filmu sa k nemu nasťahuje jeho spolužiačka zo strednej, ktorá bola zamilovaná do chlapca, ktorým bol predtým... Romantika za všetky drobné a naozaj neodolateľný ALEX PETTYFER v hlavnej úlohe! Som z neho jednoducho vždy namäkko...
ENGLISH : The movie inspired by the classic fairy tale from French writer Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, or also by the famous DISNEY animated movie. The story about the popular guy which plays with his own destiny and so he suffers for his powerful and rude words. The mysterious witch, the role is played my MARY-KATE OLSEN, will "transform" him to beast, which will hides from the world for whole year. He has to find the true love to get out from the curse, the lover will love him because of his soul, not because of his beauty. Sometime in the middle of the movie, his high-schoolmate move into his house and she was secretly in love with the guy he was before... The perfect romantic scenes and truly irresistable ALEX PETTYFER as the mail character! I am so in love with him...

PITCH PERFECT / LADÍME!
     Film, ktorý môžem pozerať dookola a nikdy ma neomrzí! Tento film pozerám vždy, keď už niet čo pozerať, som zavretá na internáte a musím dorábať svoje semestrálne práce. Vtedy pozerám niečo, čo som už videla, pretože viem, že pointa mi už neujde... Opäť jedna z typických amerických tínedžerských komédií, plná humoru, spevu, vysokoškolských aktivít a romantiky. Klasika glee klubu, kde rôzne acapella skupiny súťažia o víťazný pohár... Inak, určite si nezabudnite pozrieť aj DVOJKU!
ENGLISH : The movie, which I can watch over and over again and I will never get bored by watching it! I always watch this movie, when I have nothing to watch and when I am closed inside my roome in the hall of residence and I need to work on my semestral work. So I need to watch something I have seen before, because I know that I will always catch the punch line... Again, one of the typical American teenage comedies, full of humor, singing, collage activities and romantics. The classical glee club, where different acapella groups try to win the winning trophy... Otherwise, do not forget to see the SECOND part!

TWO NIGHT STAND
     Tento film som videla len nedávno. Príjemná romantická komédia o zúfalej mladej brunetke, ktorá nemá prácu, býva so svojou najlepšou kamarátkou a jej, už bývalý, priateľ zrušil ich zásnuby. Okolnosti ju donútia prihlásiť na internetovú zoznamku a skúsiť nezáväzný sex, ktorý sa ráno končí katastrofou. Keď odchádza z bytu dotyčného, u ktorého spala, zistí, že v New Yourku bola cez noc snehová kalamita a uviazne s ním v jeho byte. Celý film je o tom, ako sa snažia spolu vydržať až do druhého dňa. Je to milé, vtipné a úplne vhodné na relaxačný večer v pyžamku s kakaukom!
ENGLISH : I have seen this movie just a few days ago. So pleasant romantic comedy about desperate young brunette, which does not have job, she lives with her best friend and her ex-bouyfriend just canseld their engagement. The situation forces her to join in some dating website and try the one night stand, which will not end well at the morning. When she leaves that man's apartment, she just find out that there was a huge snow storm during the night and so she is stuck with him in his flat. The whole movie is about how they try to withstand each other to the next day. It is so cute, funny and just right for relaxing evening in pyjamas with hot cocoa!

THE DEVIL WEARS PRADA / DIABOL NOSÍ PRADU
     Neverím, že tu je niekto, kto by nepoznal túto klasiku. Námet čerpaný z knihy bývalej zamestnankyne spoločnosti VOGUE - časopis označovaný ako biblia módy - nechala sa inšpirovať časmi, kedy pracovala pre tento časopis. ANNE HATHAWAY a MERYL STREEP v hlavnej úlohe... Skvelé obsadenie, krásne oblečenie, svet módy... Myslím si, že tento film by si mal povinne pozrieť každý milovník módy!
ENGLISH : I do not believe that there is someone who have never seen this classic. The movie is inspired by the book written by ex-employee of the VOGUE company - the magazine known as the bible of fashion - she got inspired by the times she worked for the magazine. ANNE HATHAWAY and MERYL STREEP as the main characters... Amazing casting, beautiful clothes, the world of fashion... I think that everyone who loves fashion would compulsory see this movie!

THE DUFF
     "The designated ugly fat friend" - predurčený škaredý a tučný priateľ... To je definícia tejto skratky. Film o mladej svojskej stredoškoláčke, ktorá prekonáva krízu faktu, že je len nepoznaná, nezaujímavá a spoločnosťou odvrhnutá kamarátka atraktívnych a populárnych dievčat. Ako to krásny ROBBIE AMELL vo filme vysvetľuje - každá skupinka dievčat či chlapov, má medzi sebou "chudáka", ktorý ich na pohľad robí atraktívnejšími. Ak máte radi komédie, teda skôr typické americké tínedžerské komédie, tak toto je to správne orechové! Mimochodom MAE WITHMAN to zahrala neskutočne dobre a sú v tom chvíle, ktoré si proste zamilujete... Ako napríklad scéna v porne... No pozrite si to!
ENGLISH : "The designated ugly fat friend"... This is the definition of the shorthand. The movie about young idiomatic highshool student, who overcomes with the crisis of the fact that she is just unknown, uninteresting and society rejected friend of atractive and popular girls. As the handsome ROBBIE AMELL tries to explain in the movie - every group of girls or boys has that "poor guy" between them, who mades them look more atractive. If you like comedies, well more like typical American teenage comedies, this is the right movie for you! Otherwise, MAE WITHMAN just played it so well and there are a few moments in the movie when you just fall in love with them... As for example the porn scene... Well, you need to watch it!

A LITTLE PRINCESS / MALÁ PRINCEZNÁ
      Tento film je v podstate ešte z minulého storočia. Je takmer taký starý ako ja a to ho robí naozaj úžasným. Príbeh sa odohráva v ešte hlbšej histórií a je o malom dievčatku, ktoré prišlo o mamu. Vychovával ju jej otec, ktorého však povolali do vojny a malú Sáru tak nechal v dievčenskom internáte pre deti zbohatlíkov... Neskôr však prišla správa o tom, že jej otec zomrel a tak sa so Sáry stáva chudobná sirota, ktorá sa snaží skrášliť každý zlý deň tajuplným príbehom z Indie, v ktorej vyrastala... Naozaj dojímavý príbeh so šťastným koncom o tom, ako každé dievčatko môže byť princeznou bez ohľadu na vek, rodinné zázemie, farbu pleti, či viery!
ENGLISH : This movie is basically from last century. It is almost as old as I am and that makes it so awesome. The story takes place in the deeper history and it is about young girl who lost her mother. Her dad raised her, but he was call up to the war and he left young Sara in the girls dormitory for rich families... But later they got the letter about her father's death, so Sara begin a poor orphan, who tries to bring the joy to her miserable life by telling mysterious stories from India, where she grew up... Truly touching story with the happy end, the story about how every girl on the world can be a princess irrespective of the age, family background, skin color or faith!

I AM NUMBER FOUR / SOM ČÍSLO ŠTYRI
     Ďalší film s mojím krásnym blonďákom! ALEX PETTYFER v hlavnej úlohe chlapca, ktorý bol vyslaný spolu s ďalšími deviatimi deťmi na planétu zem, aby unikli pre Magadoriánmi, ktorí zničili jeho planétu. Je to tínedžerský akčný science-fiction thriller film, v ktorom nesmie chýbať ani romantika, ako inak... Film je inšpirovaný knihou od Pittacus Lore - pseudonym pre dvoch hlavných a mnoho ďalších anonymných spisovateľov, ktorý sa podieľali na tvorbe tejto obrovskej série internetových knižiek. Celkový príbeh zahŕňa LORIEN LEGACIES NOVEL SERIES tvorený zo šiestich hlavných častí a tiež série zvanej THE LOST FILES tvorená z 12 príbehov, ktoré stále vychádzajú. Určite jeden z filmov, ktorý si radi pozrú aj vaši "bójfrendovia"...
ENGLISH : Another movie with my beautiful blondie! ALEX PETTYFER as the mail character, who was sent to the planet Earth togerther with another nine children to escape the Magadorians, who destroyed their planet. It is teenage action science-fiction thriller movie in which also the romantic can not be missed... The movie inspired by the book from Pittacus Lore - the pseudonym for two main and another scilet and unknown writers, who took part in creating this huge series of ebooks. The whole story includes the LORIEN LEGACIES NOVEL SERIES consists of six mail parts and also the series called THE LOST FILES consists of 12 stories - the newest parts are still ongoing. Definitely one of the movies which are also good to watch with your boyfriends... A to by bolo na dnes všetko. Budem rada, ak mi v komentároch zanecháte svoje obľúbené filmy. Ako som písala, je tu jeseň a zima je už za roho a tento rok budem cez víkendy sama na bunke... Takže píšte a, skoro som zabudla, PIESEŇ a pusa na rozlúčku!

ENGLISH : And that would be all for today. I will be so happy if you leave me yours favorite movies down below in comments. As I have wrtinne up there, the autumn is here and winter is coming so far and this year I am going to be home-alone in the hall of residence during the weekends... So write them a lot and, I almost forgot the SONG and the kiss goodbye!

        
PICTURES BY : INTERNET.

14 Comments

 1. Beastly je taká sladká romantika, ktorú väčšinou nemusím ale práve tento bol super! Maleficent je skvelá, tú som videla dokonca dvakrát :D Shopaholic a Prada to sú také klasiky, ktoré musí vidieť každý nadšenec módy. oddychovky čo vždy potešia :) super tipy!

  ReplyDelete
 2. polku som asi videla, ale zvyšné nie, tak už viem čo idem teraz robiť pri dobrom čajíku :)) ďakujem :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. nie je zač, aj nabudúce :) :D. ale nie, verím, že sa ti aspoň niečo z toho bude páčiť! :).

   Delete
 3. Z filmov poznám len Kráska a zviera - perfektný film a asi aj krajší ako rozprávka. Moc ma oslovil príbeh .... A Diabol nosí Pradu -aj to je super. Ostatné nepoznám ale som číslo 4 vyzerá super.

  Moje obľúbené sú Križovatka mrti 1-4, rýchlo a besilo, kráska a zviera, 36 komnata shaolinu + návrat 36 komnaty shaolinu. A ešte jeden film z Jackie Chanom ale.neviem názor. O takej babe ktorú našiel to je a je to super. A samozrejme Karate Kid. A potom miluje rozprávky :D

  Www.co-je-dobre-to-musim-mat.blogspot.sk

  ReplyDelete
 4. Některé znám, u zbytku díky za tip, aspoň bude teď na podzim a v zimě na co koukat :)

  Ili Libertad

  ReplyDelete
 5. vďaka za tipy! o niektorých som ani len netušila :) ale shopaholičku mám rada, Isla je perfektná!

  ReplyDelete
  Replies
  1. je pravda, že dosť z nich sú nové filmy, ako Maleficent je z roku 2014, Two Night Stand a The Duff sú tohtoročné filmy, či pokračovanie Pitch Perfect šlo v kinách len v máji :).
   a súhlasím, Isla je úžasná a nie len tu, ale mám ju strašne rada aj v Now You See Me!

   Delete
 6. Super tipy na pro mě nové filmy, díky!:D:)
  Denisse Beauty

  ReplyDelete
 7. The Duff, Diabol nosí Pradu a Spoveď nákupnej maniačky sú skvelé filmy :)
  Hello, my name is Ev

  ReplyDelete
 8. Veľmi dobré tipy na filmy (: Nevidela som všetky, ale tie, ktoré som videla sa mi tiež páčia, takže zvyšok bude určite tiež dobrý (:

  Steal Her Beauty
  There's Un Untold Story...

  ReplyDelete
 9. Shopaholička je top!! :)

  ReplyDelete
 10. waaaaaaaaaau, úžasné tipy, vďaka! práve teraz, keď som niečo také hľadala prišli vhod:)

  ReplyDelete
 11. všetky sú to úplne úžasné filmy, ktoré si musí pozrieť jednoznačne každý človek. pitch perfect je rozhodne super, inak ... práve včera som počula, že má byť aj 3 časť! ♡ the duff som videla už asi 5krát, ale stále ma to rozosmeje!
  moje obľúbené filmy sú asi love rosie, lol, the age of Adeline, if i stay a let´s be cops - čo je naozaj smiešny film a je strašne skvelý ♡

  ReplyDelete
 12. Super, Diabol nosí Pradu je môj najoblúbenejší film.😀😊

  ReplyDelete