questions & answers #3 - focused on questions about blogging, part one.

     V jednej z mojich posledných GIVEAWAY som vás pekne poprosila, aby ste mi v kometároch pod článkom zanechali otázky, ktoré by ste sa ma radi opýtali. Keďže sa vás zapojilo celkom dosť a otázok ste mi tam zanechali požehnane, rozdelila som ich do troch (možno štyroch) článkov. Prvé dva sú orientované na otázky týkajúce sa blogovania, keďže dosť veľa z vás zaujímala hlavne táto téma. Tretí bude taký všeobecný. Niektoré otázky sa opakovali, niektoré som spojila do jednej. Toto všetko je môj subjektívny pohľad na blogovú sféru. Moje skúsenosti, dojmy, rady a predstavy. A keďže vás táto téma tak zaujala, rozhodla som sa spraviť sériu článkov s troma radami od KEJMY o blogovaní. Postupne ich tu budem pridávať, snažím sa o ich najlepšie spracovanie a verím, že si zatiaľ užijete aspoň prvú časť otázok a odpovedí ohľadom blogovania! Ďakujem veľmi pekne za umožnenie napísania tohto článku a za všetky vaše milé otázky!

ENGLSH : In one of my last GIVEAWAYS I have nicely asked you to leave me some question you would like to ask me in the comments down belove. And because the participation of you was big enough and you left me a lot of questions, I decided to split it to three (maybe four) articles. The first two will be oriented to the questions about blogging because it was the most asked topic. The third one will be the general. Some of you asked me the same questions, I put some of them together and make it like one. This is just my subjective view and opinion on the blogging area. My experiences, advices and visions. And because you were impressed by this topic so much, I decided to make the mini series of articles called three advices from KEJMY about blogging. I will gradually add them here, I try to treatment them the best and I believe that for now you will enjoy the first part of the question and answers article about blogging! Thank you so much for allowing me to write this article and for all your nice questions!


ČO ŤA VIEDLO K BLOGOVANIU, AKÝ JE TVOJ CIEĽ?
E. : WHAT LED YOU TO START A BLOG, WHAT IT YOUR BLOGGER GOAL?
Neviem presne popísať, čo ma k tomuto viedlo. Pred týmto blogom som mala asi ďalších 10, na ktoré si spomínam. Všetky sa nachádzali na inom free-hostingu okrem jedného. Ale určite to bola naivná tínedžerská túžba niečo v budúcnosti dokázať. Nájsť miesto, kde budem zdieľať svoju tvorbu, môj talent a kúsok svojho života. A je to tak, keďže väčšinu článkov na blogu tvoria DIY tutoriály a články s OUTFIT-mi obohatené o slová z mojej mysle. Inak, pár mesiacov pred tým, ako som začala písať tento blog, sa som nou rozišla moja prvá veľká láska a ja som potrebovala nájsť niečo, čo ma prinúti sústrediť sa iné, ako na moje zlomené srdce. Podarilo sa to, však nakoniec si uvedomíte, že ak sa tomu chcete venovať naplno, vezme vám to nie len zlé myšlienky, ale celý váš voľný čas...

ENGLISH : I do not know exactly describe what led me to start the blog. I have about 10 blogs before this one, which I remember. All of theme were located on other free-webhostings areas expect one. But it was certainly the naive teenage desire to prove something in my future. To find the place where I will share my creation, my talent and a piece of my life. And it is like that, the biggest parts of my blog are DIY tutorials and OUTFIT articles enriched by the words from my mind. Otherwise, a few months before I started to write this blog, I was dumped by my first big love and I needed to find something different I can focus on as my broken heart was. And it worked, but then you realize that if you want to go about it fully, it will take not just your bad thoughts, but also your whole of your free time...


KDE ČERPÁŠ INŠPIRÁCIU NA PÍSANIE ČLÁNKOV?
E. : WHERE DO YOU GET INSPIRED FOR WRITING THE ARTICLES FOR YOUR BLOG?
Musím sa priznať. Zistila som, že so seba nedokážem dostať nič, ak nič nezažívam. Ako napríklad, keď mám ťažké obdobie chodenia tam-a-spať, do školy a domov. Mojou inšpiráciou sú hlavne moje zážitky, veci, s ktorými sa denne vídavam, ľudia, ktorým stretávam... Určite som ovplyvnená aj internetom, či seriálmi a filmami, ktoré pozerám, piesňami, ktoré počúvam. Ale veľká časť je z mojej vlastnej fantázie a preto je pre mňa napríklad veľmi ťažké napísať bezduchú recenziu na šampón, ktorý práve používam. Som skôr človek s hlavou v oblakoch, s vlastnými pocitmi a názormi, s túžbou zmeniť tento svet. Ale ak by ste chceli nejakú radu, jediné, čo vám môžem poradiť je - kráčajte svetom s otvorenými očami, nehľaďte do svojich mobilov, nečakajte milión srdiečok na INSTAGRAM-e, ale užívajte si momenty, že ste, a že ste medzi tými, ktorí vás milujú a môžu vám môžu byť len inšpiráciou!

ENGLISH : I have to admit that, I found out, that I can not write or create anything, if I have no experiences - when I just sit at home and do nothing interesning, nothing new. As for example I have so hard period of going to school and back home. My inspiration is based mainly by my experiences, things which I daily see, people I daily meet... I am also certainly affected by the internet, or the tv-series and movies, which I watch, the songs I listen. But the biggest part of all things I do is from my own fantasy and that is why I have problem to write just the spiritless review of some shampoo, which I currently use. But if you would like to "hear" some advice, the only thing I can advise you is - walk the world with eyes opend, do not stare at your mobil phones, do not expect million hearts on your INSTAGRAM, enjoy the moment you are in and that you are surrounded by people who loves you and they can be your inspiration!

CHCEŠ SA S BLOGOVANÍM V BUDÚCNOSTI ŽIVIŤ? MYSLÍŠ, ŽE SA TÝM DÁ NA SLOVENSKU UŽIVIŤ?
E. : WOULD YOU LIKE TO HAVE A BLOG AS A JOB? DO YOU THING THAT YOU CAN BE A WELL-PAID BLOGGER IN SLOVAKIA?
To neviem. Pred rokom, skôr dvoma by som vám odpovedala - určite! Teraz však neviem, či je to to, čo by ma malo živiť. Behať denno-denne, 24-hodín vkuse s fotoaparátom / mobilom / diárom v ruke asi nie je to, čo by som si predstavovala. Rozprávať sa s nemým objektívom a neustále zháňať niekoho, kto by vám pomohol... Blogujem viac ako štyri roky a pochopila som, že ak sa neoddáte socialným sieťam a nezaspávate s myšlienkami na minimálne šesť článkov, ktoré musíte napísať, tak sa to jednoducho nedá. Je pekné začať blogovať s týmto cieľom, aj ja som mala takéto vyhliadky, ale neviem, kam vedie moja cesta. Uvidíme, ale určite by som chcela mať blog ako koníček, pretože ma to naozaj baví!

ENGLISH : I do not know. Last year, maybe two year ago, I would cerainly say - of course yes! But now I am no sure, if this is my dream job and I would like to earn money by this way. Going everywhere and everyday - constantly 24-hours, with my camera / mobile phone / diary in my hand is not what I imagine for my future. Talk with the camera lends and always look for someone who will helps me... I blog for more than four years and I understood that it is not possible to lead the succesfull blog if you do not succumb to the social networks and you do not fall asleep with the thoughts of at least six articles, which you have to write. It is so pretty to start blogging with this life goal, I also had outlooks like that at my beginnings, but I do not know where my way will lead me. It will be seen, but I would certainly have my blog as my hobby, because I really enjoy doing it!


CHCELA BY SI MAŤ ZA PARTNERA BLOGGERA?
E. : WOULD YOU LIKE TO HAVE A BLOGGER AS YOUR BOYFRIEND?
Väčšinu fashion-bloggerov mužského pohlavia priťahuje ich vlastné pohlavie, takže je veľmi ťažké nájsť nejakého "straight" (neberte to ako urážku, práve naopak, také blogy mám najradšej). A ak sa nejakí nájdu, tak sú zadaní, alebo sú to väčšinou intelektuáli prispievajúci svoje politické názory na blog pre SME a podobne. Ale nebránila by som sa ani tomu, a ani takému, ktorý by sa zaujímal o módu. Však takých nie je veľa. Ja by som skôr potrebovala FOTOGRAFA, pretože so statívom mi to veľmi nejde... Vypisujem inzerát na švárneho mladíka v mojom veku so záujmom o fotografiu a, samozrejme, o mňa!

ENGLISH : A lot of male fashion-bloggers are attracted by their own sex, so it is so hard to find one straight (do not take it as an abuse, I love blogs like these). And if you find some, they are already in relationship or they are not the fashion bloggers, but those who writes their intelectual political opinions at platforms like our SME and so on. But I will not say no to guy like this, and also to one who also likes fashion as I do. But there are not much of theme outhere. I would rather need some PHOTOGRAPHER, because I am not friend with the camera stand... I would like to write the advertisement for some handsome young boy in my age with an interest in photography and, of course, in me!

Bude z neho skvelý model! Týmto pozdravujem JIRKOVHO priateľa, Kejmy stále čaká na princa na bielom koni... :D.

PATRIA MEDZI TVOJICH ČITATEĽOV AJ TVOJI ZNÁMI A PRIATELIA, ALEBO O ŇOM NIK NEVIE?
E. : ARE YOUR FRIENDS AND PEOPLE AROUND YOU THE PART OF YOUR READES, OR NOONE KNOWS ABOUT YOUR BLOG?
Nevedela by som si predstaviť robiť toto všetko bez podpory môjho okolia. Ak máte vyhliadky živiť sa týmto, či posunúť sa na vyšší level, je podľa mňa nevyhnutné, aby ste to zdieľali s vašimi blízkymi, či dokonca so všetkými, koho poznáte. Mne samej určite pomohlo to, že som to od začiatku netajila a priznám sa vám, čítali to aj chalani a možno ešte stále čítajú... Naozaj by som nevedela nehovoriť o tom s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o moju osobnosť. A tiež nikdy neviete, kto vám môže pomôcť. Môj otec je mojim hlavným fotografom a človek, ktorý mi opravuje gramatiku, ak má na to čas. Moja mamka presne nevie, čo robím. Ale ako  rodič, ktorý chce, aby z jeho dieťaťa bol doktor a on ním jednoducho nechce byť, je rada za každý môj malý úspech. Najlepšia kamarátka ANDREA mi pomáha s čím treba, či zdieľa s ostatnými moje články. To robia aj známi, ktorých mám v priateľoch na FACEBOOK-u. Sesternica NATALY mi referuje, čo je nové na beauty blogoch a radí mi ako čitateľ, čo by som mala zlepšiť, či urobiť inak. Je ťažké prijať divné pohľady, či zvyknúť si na fakt, že ktokoľvek, kto okolo vás prejde vás môže poznať a čítať váš blog. Občas mávam aj ja také paranoidné stavy, keď kráčam po ulici, stretnem sa s pohľadom dievčaťa a len rozmýšľam, či je na mne niečo zlé, alebo len nevie, ako sa ku mne prihovoriť.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorým nebudete sympatický a možno si myslíte, že by to vaše okolie nepochopilo. Ako vravím, moja mamka vôbec netuší, čo blog vlastne je, tiež viem o ľuďoch, ktorí si zo mňa robili srandu ešte na strednej. Ale nesmiete sa báť, nechajte si poradiť, ale riaďte sa podľa vlastného uváženia. Určite si nenechajte hovoriť do toho, čo vás jednoducho baví! Treba nazbierať veľa odvahy, obrniť sa pred neprajnými poznámkami a ísť si vlastnou cestou, lebo iba tak si môžte splniť sen byť tým, čím naozaj túžite byť!

ENGLISH : I would not know do this without supporting of my surrounding. If you have the outlooks for make money for a living by this way, or just take to the next level, it is so important to share it with your loved ones, or maybe with everyone you know. It worked for me and it helped me a lot to not keep it as a secret and I have to admit, that also guys read my blog, or as I knew they read, but I am not sure if they still read it... I truly would not know talk about it with other people, who is interest in my personality. And you will never know who can help you with it. My daddy is my cheif photographer and the one who fix my grammar mistakes, if he has time for doing that. My mom exactly does not know what I am doing. But as a parent who wants to have a doctor or lawyer from his child and the child really does not want to become one, she is truly happy of each of my small successes. My best friend ANDREA helps me with everything she can, or she shares my articles with others. Friends of mine and my FACEBOOK friends do the same thing. My cousin NATALY always tells me, what is new on beauty blogs and she gives me advices as a reader - things I shoul do better or the other way. It is so hard to withstand weird starings at you, or get used to the fact that anyone who passes you by may know you and read your blog. Sometimes I have a paranoid moments when I walk the street, I catch girls looking at me and I just thing, if there is something wrong at me, or if she just does not know how to start talking with me.

There are always people, who will not like you and you may think that your surrounding will not undertand you. As I always say, my mom just does not know what blog really is, I also know people who used to make fun of me at high school. But do not be afraid, take some advices, but make your own choices. Certainly do not let anyone speak badly about what you really makes you happy! Be brave, steel yourself from unfavorable coments and go by your own way, because this is how you can make your dreams come true - to be the person you truly want to be!


AK TO VEDIA, KEDY SA TO DOZVEDELI? BOLO TO HNEĎ, ALEBO TO PRIŠLO ČASOM? ČO TI NA TO POVEDALI?
E. : IF THEY KNOW, WHEN THEY CAME TO IT? WAS IS AT THE BEGINNING, OR IT CAME BY TIME? WHAT THEY SAID ABOUT IT?
Nad založením blogu sme uvažovali spolu s najlepšou kamarátkou ANDREOU. Každá si založila ten svoj v rozmedzí niekoľkých dní. Rodičia o tom vedeli asi od začiatku, keďže môj otec je "ítečkar" a génius v jednom, takže som si od neho pýtala nejaké rady, ako na html jazyk. Mamka si uvedomila, čo vlastne naozaj robím asi až rok dozadu a tak nejak o tom vie aj zvyšok rodiny. Okolie, spolužiaci a tá mladšia generácia mojej rodiny sa o tom dozvedeli cez môj FACEBOOK. Všetkým som zaslala pozvánku, aby "lájkli" moju fanpage, keď som ju založila. Bol to taký prirodzený pomalý rast už od začiatku, takže vám neviem poradiť "ako na to", ako to povedať. Ja som si vlastne donedávna ani neuvedomovala, že by mohol byť niekto, kto by to tajil pred všetkými! Pre mňa je to jednoducho nepredstaviteľné. Všetko toto som radila aj mojej kamarátke VLADIES, keď pred dvoma rokmi začínala, a sama by vám povedala, že si nevie predstaviť robiť to, čo robí bez podpory okolia.

ENGLISH : Me and my best friend ANDREA were thought about establish our blogs a few years ago. Each of us has established her own in the range of few days. My parents knew about it from the beginning I think, my daddy is an IT genius, so I asked him for some advices about html language. My mom realized what I actually really do about year ago and the rest of my family also know about it somehow. Surroundings, classmates and the younger generation of my family knew about it by my FACEBOOK fanpage. I sent to all of them the invitation to "like" my page, when I established it. It was such slow natural trial and growing from the beginning, so I do not have any advice "how to do it", how to say it to the world. I actually have not had any idea since summer holidays that there is someone who would keep it as a secret against all! It is just unthinkable for me. When I gave all those advices to my close friend VLADIES, when she started her blog about two years ago and she would certainly say the same as me, that she can not imagine do this without supporting of her surroundings.


Toto je prvá časť vašich otázok, na ktoré som odpovedala naozaj najúprimnejšie, ako som vedela. Článok je už takto celkom rozsiahly a verím, že sa tešíte aj na jeho druhú časť, ktorú pridám už čoskoro. Zatiaľ sa majte a nateraz sa s vami lúčim s ďalšou PIESŇOU z môjho imaginárneho playlistu a nezabudnite sa zapojiť do GIVEAWAY, ktorá ešte stále beží!

ENGLISH : This was the first part of your questions on which I answed the best I could and I knew. The article is a little more extensive by this way and I believe that you are looking forward to the sencond part, which I will add so soon. I wish you a pretty nice day today and I am saing goodbye with another SONG from my imaginary playlist and do not forget to join to GIVEAWAY which is still on!

       
ON THE PHOTOS: KEJMY, JIŘÍ, MOM, DAD, BRO.
PHOTOS BY : KEJMY & ERIKA.

11 Comments

 1. super článok :) som zvedavá na ďalšie!

  ReplyDelete
 2. Pěkný článek, o mém blogování nikdo blízký neví, až na pár vyjímek :)
  Denisse Beauty

  ReplyDelete
 3. Naozaj veľmi pekný článok. Páči sa mi, že si tak veľmi úprimne odpovedala a proste si fakt skvelé dievča :) Som strašne rada, že som ťa spoznala.

  Katka i s mojou GIVEAWAY

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem, katka, veľmi veľmi pekne a u mňa je to rovnako! :).

   Delete
 4. Strašne ma baví, ako záživne viešť písať aj na celkom obyčajné témy, v tomto prípade otázky:) páči sa mi, že nepíšeš suchými vetami ale vieš to krásne rozviesť, vďaka čomu môžme nazrieť až, ako sa hovorí, do tvojho žalúdka:) ja som blog pred mojim okolím dlho tajila, nie že by som sa za neho hanbila ale skôr ma odradzovali pomyslenie, na niektorých z nášho mesta, ktorý by ihneď začali ohovárať, že sa hrám na veľkú blogerku, avšak asi po roku som si uvedomila, že to vôbec nie je o nich, ale o mne a o tom, že robím, čo ma baví a ich názory na to mi môžu byť ukradnuté:) veľmi sa teším na pokračovanie tagu:)
  tiež by ma potešilo, keby zavítaš na môj blog, možno ťa na ňom niečo zaujme http://sajafrey.blogspot.sk/ :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. poviem ti, že niekedy až veľa rozvádzam vety a tak sa do toho zamotám a tak neviem, čo som vlastne hovorila :D.
   ale ďakujem naozaj veľmi veľmi pekne!!!
   a plne súhlasím. je pravda, že teraz má blog takmer každý a ukazovanie prstom "hrať sa na veľkú blogérku" chápem, však a čo? raz budeš veľká blogérka a ľudia, ktorí sa ti smiali, ti budú písať správy s tým, ako oceňujú a obdivujú to, čo robíš. človek nejak jednoducho musí začať a ak to máš rada, naozaj sa nenechať odradiť tým, čo povedia iní. pretože, ako vždy vravím, 100 ľudí - 100 chutí, nemôžeš sa zavďačiť každému :).

   Delete
 5. Musím souhlasit, v dnešní době dělají sociální sítě hodně, co se blogu týče. Netvrdila bych to tolik o facebooku, ale o instagramu určitě, neboť aspoň já to tak mám. Na instagramu je mnohem snažší se o něčem novém dozvědět :) Jinak já to moc po okolí neroztrubuji. Už jednou jsem blog měla a potom co došlo s okolím na jeden zlomový bod, konkrétně na škole, kdy jsme se hodně porafali a byli jsme mladí a hloupí a vzájemně proti sobě někoho poštvávali, tak tím můj blog dost utrpěl. Jediný, komu jsem to tentokrát řekla, je můj přítel. A taky jsem si to dala do bia na instagram, nikde to neříkám, ale když už na to někdo náhodou narazí, nedělá mi problém to přiznat. Ale díky předchozím zkušenostem znám už různé scénary, jak se všechno může zvrtnout, proto to chci teď zkusit jinak :). Jinak ti držím palce a spoustu dalších blogerských úspěchů :))

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem za tvoj komentár a plne chápem tvoje rozhodnutie, plány a voľbu. je to tvoj blog, tvoje miesto kreácie a skúsiť to inak ako minule, vôbec nie je zlé! práve naopak. ale sama viem, že ma ohovárali, posmievali sa mi a odsudzovali môj štýl, moje úspechy a veci okolo blogu... však časom to utíchlo a všetko je teraz také... normálne. až sa toho bojím, keď to píšem! :D. len som tým chcela povedať, že neviem, aké to je nepovedať to okoliu. asi som už veľké dievča a ľudia okolo mňa tiež a je naozaj milé, keď prídem s balíčkom do školy a spolužiaci sa ma pýtajú, čo mám, čo s tým budem robiť a čo o tom napíšem... asi mám veľké šťastie v tom, že som obklopená tolerantnými ľuďmi, ktorí oceňujú to, čo robím, za čo im nesmierne ďakujem!!! :).

   Delete
 6. po dlhej dobe čítania tvojich článkov som sa opäť raz dostala aj k napísaniu komentára :)
  páčia sa mi tvoje dlhé a úprimné odpovede na všetky otázky :)
  napríklad ja som o svojom blogu povedala len svojej naj kamoške, ale neskôr sa to nejak dozvedela celá trieda, dokonca si chvíľu zo mňa kvôli blogu robili srandu, teraz keď mám priateľa tak on vie o blogu a dokonca mi aj pomáha fotiť, má celkom pekný šatník a tak som chcela aby som si aj jeho fotila do nejakej fashion/outfitovej inšpirácie, ale túto myšlienku sa nám ešte nepodarilo zrealizovať
  ... a veľmi sa mi páči, aký má blog teraz design, články sa príjemne čítajú a mám veľmi rada tvoje DIY, už mám aj nakúpený materiál na niektoré z kreácií, o ktorých si blogovala, ale ešte som sa neodhodlala to skúsiť vyrobiť :D

  ReplyDelete
 7. Krásny članok dodala si mi energiu a inšpiráciu ďalej rozvýjať svoj blog.

  taniablog02.blogspot.com ----- budem veľmi rada ak sa pridáte aj k mojim sledovateľom ďakujem :)

  ReplyDelete
 8. Perfektný článok :) Vždy ma teší, keď sa dozviem o ľuďoch, ktorí blogujú niečo viac, i keď ja sama mám takýchto článkov celkom málo, asi sa tebou inšpirujem :)

  Pozývam ťa na môj blog, kde prebieha SÚŤAŽ o kontaktné šošovky

  ReplyDelete