#30 DAYS OF CHRISTMAS '15 - kejmy's little christmas wishlist...

     Moment, ten moment, keď človek cíti. Cíti bolesť, cíti lásku, cíti... Ten pocit, keď vám v bruchu lieta milión motýľov. Pohľad. Pohľad do očí, jasných hlbokých jazierok plných tajomstva, napätia a... Ty chceš cítiť viac, ako to. Cítiť nádej, šťastie, oporu, dôveru... Telom sa rozliehajú energické elektródy, tŕpnu končatiny, tŕpne jazyk. Chceš cítiť viac, ten dotyk, dotyk plný nežnosti. Ten dotyk, ktorý ti napovie viac. Privedie ťa k malej pahrebe, k tej iskre, ktorá rozhorí plame dúhy a všetkého, čo ťa privedie k nemiznúcemu úsmevu žiary hĺbky tvojho srdca...

     Cnosť, naivita, ilúzia. Trochu patetický sen... Vianoce sa blížia, ľudia začínajú túžiť. Túžiť po nezmyselných klamoch, ktorá nám tento svet dáva. Nadšenie čoraz viac opadáva, realita ťahá späť k zemi. Pád je tvrdý a občas nie je chuť opäť vsať, nakoľko staré rany stále nie sú zahojené, bolia a pália... Ale sme len ľudia. Túžime, túžime po veciach, ktoré nám nedávajú význam, dôvod netúžiť po niečom novom, inom... Opäť nestálom. Čo ak chcem viac? Čo ak si tentoraz prajem naozaj niečo, čo mi dá krídla a dovolí mi lietať? Vznášať sa sladkým snom, plachtiť pomedzi ružové obláčiky... Tentoraz naozaj túžim, aby to nebola len bezduchá predstava mojej mysle...

     A takto vyzerá môj wishlist tento rok. Vianočný zoznam je takmer prázdny, zapĺňa ho len playlist naivných piesní plných prostomyseľných výjavov... Tento rok chcem rozdávať lásku, úsmev, chcem darovať kus svojho srdca, ktoré je síce takmer prázdne, plné prasklín, ale odhodlané biť až dokonca. Biť pre všetkých, pre jednu dušu... Pre každého, kto si o to zažiada, oplatí to úsmevom a nebude žiadať viac, pretože to je jediné, čo mám. Tento rok si prajem stráviť sviatky v kruhu najbližších a všetkých, ktorých túžia po tom istom. Ako píšem, mám tu pre vás malý wishlist vecičiek, ale to, po čom naozaj túžim, je dať človeku aj to posledné, čo môžem ponúknuť... Seba a svoju malú dušičku plnú snivých túžob zmeniť tento svet k lepšiemu.

     Povedzte mi, prosím, po čom vaše srdce túži tento rok? Nezabudnite, máte už len pár dní do Vianoc, kedy končí úžasná GIVEAWAY plná úžasných vecičiek! Dnes vám však ešte prispievam JEDNU a DRUHÚ Vianočnú pieseň... A keby mi šla bakalárka tak, ako sa samé píšu tieto riadky...


ENGLISH : The moment, that moment, when you feel. You feel the pain, you feel the love, you just feel... That feeling, when you have million butterflies in your stomach. The look. The look right into eyes, into deep bright little lakes full of mystery, tension and... You want to feel more like this. Feel hope, happiness, support, confidence... The electric electrodes reverberate by your body, your legs and arms are getting passive and your tongue too. You want to feel more, that touch, the touch full of tenderness. That touch, which says you more. It brings you to a small embers, to the spark, which flares flames of rainbow and everything that brings you to the cherished smile of the shine of the depth of your heart...

     The virtue, the naiveness, the illusion. A little bit of pathetic dream... The Christmas is coming, people have started to desire... To yearn for pointless delusions, which this world gives us. The enthusiasm increasingly sloughs, the reality pulls us to the ground. The fall is too tough and sometimes you have no will to get up, because the old wounds have not been mended yet, it still hurts, it still burns... But we are just people. We desire, we yearn for the things, which does not make any sense to us, the reason to not desire for something new, something different... Still not permanent. What if I want more? What if I truly wish for something, what gives me wings and allowes me to fly? To float by the sweet dream, to sail throughout the pinky clouds... This time I truly desire for this not to be just the spiritless vision in my mind...

     And so this is my wishlist this year. The Christmas list is almost empty, just the playlist of naive songs full of sackless scenes that fills it... This year I want to give out the love, the smile, I want to give a piece of my heart, which might be almost empty, full of cracks, but determined to fight till the end. To beat for everyone, for one soul... For everybody, who would ask for it, who would reciprocate it by the smile and they will not ask for more, because it is everything I have. This year I wish for spending the holidays with the nearest ones and all who longs for the same. As I write, I have here for you a small wishlist of trifles, but my true wishes are to give someone the last I can offer... My own-self and my little soul full of dreamy desires to change this world to the better one.

     Tell me, please, what do you wish for this year? Do not forget, you have just a few days till Christmas, till the end of the GIVEAWAY full of wonderful things! Today I also add the FIRST and the SECOND Christmas songs... And I would be happy if my bachelor work would be written by it own-self like these line are...
       
PHOTOS BY : INTERNET.

10 Comments

 1. Ja túžim po tom, aby jeden mladý život ešte dostal šancu. Túžim po tom aby sme mi všetci ešte dostali šancu na zmenu. Aby sme si viac vážili to čo máme a nehrabali sa stále za niečím viac. A ešte túžim po Instax mini na tie naj spomienky :D

  NITA

  ReplyDelete
  Replies
  1. presne tak, je to tiež jedna z mojich túžob... aby tento svet nebol tak chamtivý a ľudia boli úprimni, ako k sebe, tak aj k iným a vážili si jeden druhého a... a veľa takýchto vecí :).
   a áno, instax mini sa vždy zíde, to poznám! po jednom túžim aj ja... možno raz budem tak dobrá, že jeden dostanem :D a verím, že sa tvoje prianie taktiež naplní! ;).

   Delete
 2. ooo po tej knihe už pokukujem dávnejšie :) ZuZu

  ReplyDelete
 3. ty botky jsou nejlepší!! :) Krásné Vánoce přeju! :)

  SWEET CHILLI

  a zvu tě na VÁNOČNÍ GIVEAWAY v hodnotě 6.000,- :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. a, dokonca, sú v Deichmann v zľave! ;).
   ďakujem veľmi pekne, ako za prianie krásnych sviatkov, tak aj za pozvanie do giveaway!
   tiež prajem krásne sviatky!!!

   Delete
 4. Červený vánoční BL mi zrovna včera přišel od jedné blogerky :)

  ReplyDelete
 5. Moc hezký wishlist! Já si k Vánoům nepřála nic..:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. tiež som si to vravela... ale, vždy sa nájde niečo. ako napríklad, keď si praje stráviť ich v pohodlí domova s tými najbližšími ;).

   Delete
 6. You wishliskes doable even for 2017. I want winged eye stencil this year

  ReplyDelete