#30 DAYS OF CHRISTMAS '17 - diy christmas pillowcase / sewing tutorial.


     Ako ste už mohli vidieť prvú fotografiu na mojom instagrame, dnes som si ore vás pripravila rozsiahne diy v podobe tutoriálu, ako si ušiť veľmi jednoduchú obliečku na vankúš! A keďže sa blížia Vianoce, ľudia začínajú zdobiť svoje príbytky. A ja som mala tieto krásne materiály vo svojej zásobe textilu, rozhodla som sa vytvoriť práve obliečky na vankúše vhodné do vianočného interiéru! Však nie len tam, tento postup dokážete realizovať z akéhokoľvek tkaného materiálu na akúkoľvek príležitosť, do ktoréhokoľvek inetiéru... A ako ste tiež mohli čítať v mojom tohtoročných článkoch s tipmi na darčeky pre dámy či pre pánov, vlastnoručne vyrobený vankúšik je určite krásnym darčekom pod stromček! 

ENGLISH : As you could already see the first picture on my instagram account, today I have prepared for you the extensive diy tutorial, how to sew so simple pillowcases! And because Christmas is coming, people are already starting to decorate their homes. And I had these beautiful materials in my textile stock, so I decided to make the pillowcases perfect for the Christmas interior! But not just right for the Christmas interior, you can apply this tutorial and make any other pillowcases from any waved cloth for any other interior... And as you could also read in this year's articles with the Christmas gift tips for women and also for men, the handmade pillows can certainly be wonderful Christmas presents for anybody!


     Na kreáciu budete potrebovať hocijaký materiál. Odporúčam tkaninu, na obliečku z úpletu je vhodný iný postup, ktorý vám tiež niekedy môžem ukázať. Ak začínate šiť, kúpte si bavlné plátno - nie je lepší materiál ako balvna, tá sa vám nebude šmýkať, nemusíte ju podlepovať, nijak zvláštne začisťovať, krásne sa žehlí a poddá sa takmer všetkému! Taktiež je príjemná na používanie, takže skvelá pre začiatočníkov. Ďalej nite, ihly, žehličku, nožnice, stehovku, špendlíky, kriedu, krajčírsky meter a pre tých zručnejších aj šijací stroj a vlizelín. Keďže ja vlastním šijacie stroje, môj foto-postup bude s nimi, ale v popise si budete môcť prečítať aj alternatívne postupy pri práci tak, aby ste to zvládli aj ručne!

ENGLISH : You would need any material you find for the creation. I recommend the woven cloth, if you want to use knitwear cloth, you should choose a different sewing process, which I can also show you someday. If you are the beginner and you are going to sew for the first time, buy yourself a cotton canvas - there isn't better material like cotton, it wouldn't be slippery, you don't need to use the ironing tape, you don't need to clean the edges by any complicated way, it irons perfectly and it works with everything! It is also pleasant for using, so the best one for beginners. Next, you will need some needles, yarns, iron, temporary sewing thread, scissors, pins, chalk, tailoring meter and for the more skillful ones also the sewing machine and the ironing tape. Because I do own the sewing machines, my photo-tutorial will be with them, but I will describe the other opinions in the text, so you can read the alternatives for the working process and handle it also by your own hands!


     Nakreslila som vám, ako ti priblížne bude v skutočnosti vyzerať, ako ho vystrihnúť a následne zošiť k sebe jedlotlivé diely. Priemerná veľkosť vankúšov je 40 x 40 cm, taký kúpite takmer všade - v Ikei majú tieto vankúše po 0.99 eúr, ak si ich teda nechce tiež ušiť sami... Keď striháte materiál, nezabúdajte na záložky aspoň 1 cm, takže celková šírka a dĺžka bude 42 cm. Vezmite textíliu, odmerajte a vystrihnite 3 kusy - jeden štvorec (predný diel) a dva obĺžniky (zadné diely). Ja som šetrila materiálom a využívala zbytkové kusy textílie, takže moje obliečky na vankúše nemajú otvor v strede- Ale najjednoduchšie je otvor vytvoriť v strednej časti, takže zadné diely budú identické. Inak prekrytie odporúčam tak cca 5 cm... Pri menšom prekrytí sa otvor môže otvárať, pri väčšom doň vankúš nestrčíte... (vlastná skúsenosť).

ENGLISH : I have drawn you how it should look like when it will be done and how you should cut it and also sew it together. The average size of pillows is 40 x 40 cm / 15.75 x 15.75 inches, you can buy the pillow like this almost everywhere - you can buy the pillows like this in Ikea for 0.99 euros if you wouldn't like to sew them by yourself... When you cut the material, don't forget to add at least 1 cm at every site so the whole width of the piece will be 42 cm. Take the textile material, measure it and cut 3 pieces - one square (the front piece) and two rectangles (the back pieces). I was trying to save up the material so I used the leftover textiles, so my pillowcases don't have the opening in the middle of the back piece. But it is the simplest way to create the opening hole in the middle part, so the back pieces are identical. Otherwise, the overlay of the back pieces would be about 5 cm / 2 inches... If the overlay would be smaller, the hole can open by itself, when you will make the bigger overlay, you won't take the pillow into the pillowcase... (my own experiences).


     Vezmite zadné diely a na stranách, ktoré sa budú prekrývať, zažehlite aspoň centimetrovú záložku smerom na rub. Pri šití určite vždy používajte žehličku - extrémne vám zjednoduší prácu a taktiež sa vždy po zošití musí každý spoj rožheliť. Pri použití vŕtkavých materiálov, odporúčam prúžok jednostranného vlizelínu, ktorí nalepíte za pomoci žehličky v miestach, kde budete textíliu ohýbať a zošívať k sebe. Textília sa bude príjemnejšie šiť a materiál zachová svoj tvar. Ak nemáte overlock a používate materiál, ktorý sa páre, začistite okraj inak. Vhodné na to sú zúbkované nožnice, ktoré zakránia páraniu a je to najrýchjelší a najjednoduchšá spôsob začisťovania. Ak nemáte zúbkované nižnice a šijete strojom, použite overlockovú pätku a k nej vhodný steh, alebo stačí jednoducho využiť cik-cak steh na vašom stroji. Ak ste sa pustili do ručného šitia, použite jeden z týchto obrubovacích ručných stehov, aby sa vám materiál nepáral. 

ENGLISH : Take the back pieces and iron at least one-centimeter weight stripe directly to the seamy side- When you sew something, always use the iron - it will extremely help you with the work and also it is necessary to iron the stitched link of material. When you use fickle materials, I recommend you to use the iron tape, which you will glue to the material with the iron in the places, where you will weigh down the material and sewing together. The textile will pleasantly stay in place and sewing together and the material will retain its form. If you don't have an overlock and you use the material which unweaves at the edges, clean it up with otherwise. The serrated scissors are really good for it, which prevents to unweave the edges and it is the simplest and fastest way to clean them up. If you don't have the serrated scissors, just use the zigzag stitch on your sewing machine. If you are trying to sew it handly by your self, try and use one of these flanging hand stitches to avoid the unweaving the material.


     Keď ste kraj materiálu začistili, ohli a zažehlili na oboch zadných dieloch, preite záložku z lícnej strany k materiálu, aby vznikol čistý kraj. Ak šijete strojom, stačí použiť obyčajný rovný steh s basic pätkou a šiť môžte na vrchnej alebo na alebo spodnej. Ja šijem na prednej strane, pretože môj stroj robí škarenú spodný steh... Ak šijete ručne, použite zadný steh.

ENGLISH : When you cleaned up the edge of the material, weighed it down and ironed it at both pieces, sew the stripe to the material from the face side to rise the clear margin. If you sew it by the sewing machine, you just use the ordinary straight stitch with basic sewing foot, and you can sew it on the top of the bottom side. I sew my things on the top side because my sewing machine makes ugly bottom stitch... If you hand-sew, use the backstitch.


     Viditeľné kraje sú začistené, zahnuté a prešité, zvyšné sa začistia v priebehú práce. Vezmite predný diel, položte ho lícom nahor. Naň naskádajte zadné diely tak, aby boli lícom dole, t.j. aby sa prdný a zadný diel lícom dotýkali. Tiež zadné diely uložte tak, aby sa prekrávali a vytvárali tak otvor v strede zadného dielu. Všetko dočasne spojte špendlíkmi. Ak ste zručnejší v šití, stehovací krok môžte vynechať, ak teda nepožívate vŕtkavý materiál. Ak s šitím nemáte veľké skúsenosti, všetko, čo budete zošívať strojom k sebe, si stehovkou nastehujte. Materiál sa vám nebudúe posúvať, aj keď šitie je síce zdĺhavejšie, ale máte istotu, že výsledok bude presne taký, ako čakáte. Ak šijete ručne, stehovať asi nemusíte... 

ENGLISH : The visible edges are cleaned up, weigh down and sew up, we will clean the others up during the sewing process. Take the front piece, put it down on the face side up. Take the back pieces and face them the face down on the front piece at the front piece's face side - make the face sides of the pieces together. Also, put the back pieces the way they overlap each other and the way they will create the hole in the middle of the back piece. Pin everything up temporarily together. If you are skillful with the sewing, you can skip the step with the temporary sewing thread, well if you don't use the fickle material. If you don't have enough experience with the sewing, you should everything you will sew by the sewing machine sew everything up with the temporary sewing thread. The material will not move during sewing, although the sewing is much more protracted, you have the surety that the result will be right you imagine and expect. If you using the hand-sewing, I think that you don't need to use the temporary stitching...


     Následne, v miestach vyznačeným kriedou, materiál zošite a začistite. Tvar obliečky môžte obehnúť overlockom ako ja, alebo s cik-cak stehom na obyčajnom stroji, alebo zastrihnúť zúbkovanými nožnicami, alebo ručne začistiť obrubovacím alebo slučkovacím stehom. Vo veľa basic tutoriáloch, ktoré pozerám na instagrame, okraje materiálu nezačisťujú... Ak to chcete denno-denne používať a vyprať z času na čas, je dobré okraje začistiť, aby sa vám výsledný produkt hneď nerozpadol.

ENGLISH : Then sew the material in the places marked with the chalk. You can run over the shape of the pillowcase by the overlock and I did, or by the zigzag stitch at the ordinary sewing machine, or cup the edges with the serrated scissors, or handly clean up with the flange or loop stitch. In many basic tutorials, which I watch on the instagram, they don't clean up the edges of the material... If you want to use it every day and wash it from time to time, you should do it if you don't want the product to fall apart.


     Teraz už len stačí obliečku prevrátiť, hrany jemne rozžehliť a vo-a-lá, dielo je hotové! Už len vziať nejaký vankúš a obliecť ho do výslednej handmade nádhery! Ak by sa vám otvor v zadu otváral, stačí tam prišiť gombíček, suchý zips, háčik a očko alebo jednoducho patentku či dve, ktoré zadný diel udržia pokope.

ENGLISH : Now you just need to flip over the pillowcase, iron the sewed edges and voila, the handiwork is done! You just need to take the pillow and put that beautiful pillowcase on! If the hole at the backside will open so much, just sew there a little button, the velcro, hook and the eye or the little snap or to, which will hold the back pieces together.


     A krásne obliečky na vankúše sú na svete! Či už vianočné, alebo hocijaké iné, verím, že týmto postupom si ich odteraz budete len šiť robiť radosť celej rodine! Dúfam, že ste tomuto tutoriálu ako-tak pochopili, a že vám vzniknú úžasné prvotinky, ak so šitím ešte len začínate. Ak sa necháte inšpirovať, určite mi pošlite emailom alebo do správy na mojej facebook fan page fotky a ja ich tam rada uverejním v jednom z mojich albumov! Pri práci sa nalaďte na vianočnú atmosféru touto úžasnou vianočnou piesňou, nezabudnite na VIANOČNÚ GIVEAWAY a užite si kreatívny prvý adventný víkend!

ENGLISH : And the beautiful pillowcases are done! From now I hope that you will create the Christmasy or any other ones by this tutorial and you will make the whole family happy by your own handmade pillowcases! I also hope that you somehow understood this diy tutorial and that you will create wonderful debut pieces if you are the beginner with the sewing. If you will get inspired by this article, you should certainly send me the result to my email or by the message at my facebook fan page and I will show your pictures in one of my albums there! By this Christmas song tune yourself into the Christmas mood, don't forget the CHRISTMAS GIVEAWAY and enjoy the first and creative weekend of Advent!


PHOTOS BY : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy

20 Comments

 1. návlečky vyzerajú fakt super, si veľmi šikovná. Keby si chcem spraviť niečo podobné ja tak by sa to vôbec nepodobalo, nie som moc šikovná na tieto ručné práce. :D
  ale sú krásne <3

  ReplyDelete
  Replies
  1. to som rada, že vyzerajú super :D. nemyslím si! človek len musi chceť a mať trpezlivosť! a ako som už písala v článku s knihami o šití a aj tu - ak chce človek začať šiť, mal by začať šitím presne týchto obliečok. sama som tak začínala a veľa som sa pri tom naučila, hlavne šiť rovno... :D. a naozaj ďakujem! ♥.

   Delete
 2. Ty jsou opravdu krásné a originální! Musela bych je šít v ruce, ale to by se asi taky dalo. i když naposledy, když jsem něco sešívala, tak to bylo dost křivě :D Přes vánoční pauzu budu muset vyzkoušet a jen tiše ti tu závidět ten šicí stroj!

  Herb Theory

  ReplyDelete
  Replies
  1. jéj, tak to ma veľmi teší! ^^.
   šitie v ruke som už tiež skúšala. je to náročnejšie, pracnejšie a zdĺhavejšie, ale ide aj to a nie je to až tak hrozné :). a človek sa tak aspoň naučí rovnému šitiu! :D.
   určite vyskúšaj! a... môj stroj ma už veľmi nepočúva, takže niet čo závidieť, ale chápem :D.

   Delete
 3. Povlaky vypadají suprově, jsi šikovná :)

  Little Dreamer

  ReplyDelete
  Replies
  1. som rada, že vyzerajú a ďakujem veľmi pekne! ♥.

   Delete
 4. Jujky, tak ty jsou rozkošné. Jsi šikulka Kejmy! :)

  Nela z blogu Růžová rtěnka

  ReplyDelete
  Replies
  1. sú strašne krásne (áno, samochvála smrdí, ale som z nich nadšená) a ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim! ^^.

   Delete
 5. Ten je krásný! :) Zrovna jsem si říkala, že mít vánoční povlečení by bylo super, ale že je povlečení prostě celkově docela drahé, tak snad někdy :)


  www.thewaybya.blogspot.cz

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem! ^^.
   a jupí, som rada, že tu je niekto, komu sa to bude hodiť a tento vianočný tutoriál by prišiel vhod! :). a verím, že to aspoň vyskúšať a budem sa tešiť, ak mi pošleš fotku výsledku! ♥.

   Delete
 6. Tenhle návod se mi zrovna moc hodí, jelikož si chci udělat na svůj polštář saténový povlak, někde jsem četla (už několikrát), že je to pro vlasy i pleť lepší, než ty obyčejné bavlněné. Tak děkuju :)!

  ReplyDelete
  Replies
  1. tak to som nesmierne nadšená, že sa hodí teší ma, že sa využije! :).
   čo sa týka materiálov, tak satén nie je materiál, satén je druh väzby tkaniny... satén môže byť z prírodné hodvábu, ale aj z viskózy, polyesteru a polyaminu a dokonca je aj bavlnený satén, takže to, čo si čítala, nie je úplne pravda :).
   ale inak naozaj nie je zač! ^^.

   Delete
 7. Tak to je boží! Narazila jsem na tvůj blog úplně náhodou a myslím, že tu teď dlouho pobudu, máš to moc pěkně vymyšlené, krásně doplňující fotky, moc se mi to tady líbí!! Těším se na další článek ! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. jéj! tak to ma veľmi-preveľmi teší, že si naň narazila a že tu chvíľu pobudneš!! :).
   ďakujem, snažím sa na tom všetkom pracovať a aj ja sa teším na ďalší článok, snáď sa mi ho dnes podarí uverejniť :D.

   Delete
 8. Wow, tak ty jsou suprové. Jsi opravdu šikovná. :-)
  welcometomyworld

  ReplyDelete
  Replies
  1. som rada, že sa páči a ďakujééém! ♥.

   Delete
 9. Božínku to je krása :)

  ReplyDelete