just because i'm on my knees and swearing i will change, doesn't mean i love you anymore...


     Poznáte to? Keď nemáte komu čo povedať? Pretože... Nič neprežívate? Nepovedala by som teda, že nič neprežívam, ale väčšinou má človek čo povedať, keď... Sa má zle, alebo keď sa má až príliš dobre. No ten stred. Presný stred, kedy sa nemá na čo sťažovať a zároveň ani nič extra čím chváliť. Len každodenný stereotyp obyčajnej pohody... Presne tak na tom som. A tak ležím v posteli a premýšľam, čo by som vám napísala.

     Je jedna hodina ráno, ja nemôžem spať a myšlienky sa mi víria hlavou a vytvárajú tornádo informácií, ktoré v nej držím. No nedávajú zmysel. Jedno vám však poviem, nie všetky rozhodnutia vo vašom živote budú dávať zmysel. A nie vždy váš inštinkt bude fungovať. A to, čo sa javí, ako najmenšie zlo, tak aj reálne bude... Môj život sa mení, rozvíja. Učím sa novým veciam každý deň. A nie len tým, ktoré spravia zo mňa vzdelaného človeka. Život samotný je najväčším učiteľom. Nie nadarmo sa vraví, že nik učený z neba nespadol. A taktiež to, že skúseností sú tým najväčším darom. A tí, ktorí tieto múdre slová vyslovili, mali pravdu.

     Preto by sme mali žiť život naplno. Prežívanie nás nespraví šťastnými. Priority, ktoré sme počas poslednej doby našich životov nadobudli, by sme mali opäť zmeniť. Zmeniť na to, aby sme sa nikam neponáhľali. Aby sme neplašili jeden druhého do práce, lebo ten musí toto a ten ďalší zas toto... Samozrejme, chod spoločnosti nezmeníme. Ale neničme samých seba len preto, aby boli iní šťastní a úkor toho nášho, na úkor našich životov, šťastia lásky... Buďme pánmi našich životov. Žime ich tak, ako naozaj chceme, nie len si predstavujeme, alebo vidíme vo filmoch. A začnime u seba. Buďme beznádejnými romantikmi. Buďme šťastný z každej maličkosti. A verme v to, že sa to dá. Nemyslíme na to, že to v tomto svete takto nefunguje, pretože áno, fungovať to nebude, ak naozaj nebudeme chcieť. A preto píšem tieto slová, aby som motivovala nie len vás, ale aj samú seba, pretože šťastie máme všetci vo svojich rukách! 

     Ak vás spraví radosť len pekná pieseň ako mňa, tak si pustíte ďalšiu pieseň z môjho zoznamu. Pustite si nejaký pekný film, ale choďte len na prechádzku... Jednoducho žite naplno a vychutnajte si každú jednu chvíľu, ktorú vám prináša! A, nebojte sa, nemám sa zle... Ale ako som písala, nemám sa ani dobre, som zaseknutá v nespokojnosti s tým, ako sa veci práve majú, no je len na mne, začať opäť naplno žiť s úsmevom na perách!


ENGLISH : You know that feeling? When you kinda don't know what to say? Because... You don't live your life fully? Well, I would not say that I don't feel anything, because people have always something to say, when... They feel sad, or when they feel very happy. But I mean the middle. Right in the middle of those feelings, when you have nothing to complain about and anything to show off at the same time. Just everyday stereotype or ordinary ease... That's how I feel these days. So I am laying in my bed and I am thinking about what should I write to you.

It is one o'clock in the morning, I can't sleep and a lot of thoughts are swirling in my head like the tornado full of information, which I hold in there. They don't make sense. But I will tell you one thing, not all decisions of your life make sense. And not all the time your instincts will work right. And the thing which looks like the best at the time, may not be at the end... My life change, it develops. I learn new things every day. And not just those that make me the smarter person. The life itself is the greatest teacher. It's true what they say, that no one learned ever fell from the sky. And also that the experiences are the best gift you can ever receive. And all people who have said these things, where right. 

     That's why we need to live fully. Just living will not make us happy. We should change the priorities which we gain through our lives since the past few years. Change the fact we live fast life. We shouldn't rush one another to the work, because someone wants this and another one this and... Of course, we will not change the running of our society. But we should stop to destroy ourselves just because we want to make some else happy to the detriment of our own lives, happiness, love... We need to be the bosses of our lives. We need to live them like we really want to, not just as we imagine them in our dreams, or we see in the movies. And we need to start at ourselves. We should be endless romantics. We should be happy about every trifle. And we need to believe in the way it will work. We can't think about things that don't work out because they won't if we really don't want them to. And that's why I am writing you these words, I would like to motivate not just you, but also myself because we have our happiness in our hands!

     If nice song will make you as happy as it makes me, just turn on another of the songs from my list. Turn on some cool movie, go for a walk... Just live fully and enjoy every single moment of it! And don't be afraid about me, I don't feel bad... As I wrote you before, I don't feel good too. I am just stuck in the dissatisfaction of how the things don't work out for me as I would like them to, but it is just up to me to start to live fully again with the smile on my face!

BERET, SUNGLASSES - EBAY / SWEATER, SHOES - BONPRIX / JACKET - ESPRIT (SECONDHAND) /
SKIRT - KEJMY TATRANSKA DESIGN / BRACELETS - H&M, ALOVE / BAG - DEICHMANN

ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Jaroslav Tatranský, senior.

Related Articles

7 COMMENTS:

 1. Z takýchto myšlienok keď sa cítim asi tak v strede ma nejako stále dostane dobrá hudba :) Vtedy akoby ten čiernobiely svet troška ožil a zas sa cítim šťastná :D Ale poznám presne to čo píšeš, často to tak mám.

  Recenzie-Kozmetiky

  ReplyDelete


 2. The hectic world, a usual silhouette of wrinkled-faces and lack of time & good people make absolute absence of Love in our lives. Only a smile means to exist in the whole world bringing itself a Comet of Love. So it takes you believe onRussian Escorts in Kolkata liable to fulfill your lives with real sense of love. Check our other Services...
  Russian Escorts in Kolkata
  Russian Escorts in Kolkata
  Russian Escorts in Kolkata
  Russian Escorts in Lucknow
  Russian Escorts in Lucknow

  ReplyDelete

 3. We have a List of Girls who are in financial problems. They need your help. They are ready to sleep with you in some small amounts. Call us for their contact no and help them. To book an escort just drop a call to the given number and ask them what kind of service you want!. You will also WhatsApp us for the availability of ourEscorts Service in Lucknow. If you’re in the end determined and ready to enjoy the amusing of being at duration the corporate of one of our beautiful girls. Check our other Services...
  Female escort In Lucknow
  Foreigner Escorts in Lucknow
  Independent Call Girls in Lucknow
  Model Call Girls in Lucknow
  Russian Call Girls Lucknow
  Russian Escorts in Lucknow

  ReplyDelete
 4. Escorts Services in Paharganj lies lethargic, her darling comprehends that his undertakings are not invigorating her. He loses trust in his show and reasons that since she doesn't esteem his lovemaking, she can't love him. Click Now- http://poojaescorts.com/escort-service-in-paharganj.html

  Paharganj Escorts
  Paharganj Escorts
  Paharganj Escorts

  ReplyDelete
 5. Young vasant kunj call girl looking for Handsome guy

  Looking for someone to have an ongoing type relationship with a vasant kunj call girl . which love to suck .Link me only real man.I promise you won't be disappointed.Our vasant kunj call girls Services is providing as delhi escort services, those who want to fulfill your dreams we provide high class girls they are ready to make and complete your dream.

  Vasant kunj escorts
  Vasant kunj call girls

  ReplyDelete