about


SLOVENSKY : 
Tento blog si založila v lete roku 2011, ako možnosť ukázať svetu, že jej existencia jedného dňa zmení svet... Viac ako ročná pauza v období 2016 - 2017 jej umožnila rozvíjanie v sebapoznaní a nájdenie nového životného smeru. Áno, je to kučeravý optimista s gigantickými snami. No pre začiatok, vitajte na jej blogu s názvom THE WORLD BY KEJMY. Tí, ktorí ju ešte nepoznajú, volá sa KEJMY TATRANSKÁ, má 24 rokov a pochádza z neveľkého mesta na východnom Slovensku - Prešova. Veľká etapa jej života a sústredenie jej myšlienok sa odohrávalo v ďalšom nemalom meste v Českej republike - Liberci, kde sa snažila naučiť sa na Technickej univerzite, ako preraziť v odevnom priemysle a ukončila tam prvý vysokoškolský stupeň s bakalárskym titulom. Jej cesta a štúdium ďalej pokračuje na Vysokej škole výtvarných umení späť na Slovensku - v Bratislave, kde študuje textilný dizajn na magisterskom stupni. Na tomto blogu nájdete, že si rada veci vyrába sama a po svojom, že rada fotí, že rada spoznáva nové miesta a túla sa prírodou, že jej myšlienky občas hraničia s bláznovstvom, a že svet môže byť oveľa krajší, ak máte úsmev na perách!

ENGLISH :
She established this blog in summer in 2011 as an opportunity to show the word that her extension will change the world one day... She made a longer than a year break in the season 2016 - 2017, which helped her to develop her self-knowledge and to find a new life direction. Yes, she is a curly optimist with gigantic dreams. But for the beginning welcome to her blog titled THE WORLD BY KEJMY. Those who have not already known her, her name is KEJMY TATRANSKA, she is 24 years old and she comes from the modest town in eastern Slovakia - Presov. The big period of her life and the concentration of her thoughts took place in another modest town in the Czech Republic - Liberec, where she tried to learn how to break through the fashion industry and where she ended her study with the bachelor title. Her journey and her path of learning continue at the Academy of fine arts and design in another Slovak city - Bratislava, where she studies the textile design at the master degree. On this blog you can that she likes to do things by herself, that she likes to take pictures, that she likes to explore new places and to get lost in the nature, that her thoughts sometimes border with a craziness, and that the world can be much prettier if you have a smile on your face!